Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-NV Tiep pham, phuc vu

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Kiểm   tra,   chọn   lựa

thực   phẩm   tươi   sạch   theo
đúng   thực   đơn   đã   đưa   ra
tránh lãng phí.

Chế   biến   nhanh,

hợp   vệ   sinh,   đúng   theo
khẩu vị chung để kịp thời
đáp   ứng   cho   việc   nấu   ăn
hàng   ngày,   đảm   bảo   an
toàn   vệ   sinh   thực   phẩm
theo qui định.

Có thái độ phục vụ

vui   vẻ,   tận   tình,   chu   đáo
cho   CBCNV   trong   Nhà
máy.

Nêu   cao   tinh   thần

trách   nhiệm   để   thực   hiện
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực   hiện   các   công   tác
khác do Tổ trưởng Nhà ăn
phân công.

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2325
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1531
3 tài liệu
0
1369
2 tài liệu
0
1113
2 tài liệu
0
979
1 tài liệu
0
832
1 tài liệu
0
789
2 tài liệu
0
1040
4 tài liệu
0
1958
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1674
4 tài liệu
0
1754
4 tài liệu
0
1747
4 tài liệu
0
2383
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1760
4 tài liệu
0
1967
4 tài liệu
0
3248
4 tài liệu
0
3507
4 tài liệu
0
1652
4 tài liệu
0
1710

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2325
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1531
17/01/2019
2 tài liệu
0
1071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1369
17/01/2019
1 tài liệu
0
669
17/01/2019
2 tài liệu
0
1113
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
979
17/01/2019
1 tài liệu
0
832
21/01/2019
1 tài liệu
0
789
21/01/2019
2 tài liệu
0
1040
21/01/2019
4 tài liệu
0
1958
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1674
21/01/2019
4 tài liệu
0
1754
21/01/2019
4 tài liệu
0
1747
21/01/2019
4 tài liệu
0
2383
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1760
21/01/2019
4 tài liệu
0
1967
21/01/2019
4 tài liệu
0
3248
21/01/2019
4 tài liệu
0
3507
21/01/2019
4 tài liệu
0
1652
21/01/2019
4 tài liệu
0
1710