Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-NV Thong ke NA

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

nghệ thực hiện (3)

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2743
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1755
3 tài liệu
0
1617
2 tài liệu
0
1329
2 tài liệu
0
1155
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
902
2 tài liệu
0
1221
4 tài liệu
0
2261
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1941
4 tài liệu
0
2042
4 tài liệu
0
2030
4 tài liệu
0
2843
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2437
4 tài liệu
0
1943
4 tài liệu
0
3952
4 tài liệu
0
4017
4 tài liệu
0
1920
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2743
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1755
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1617
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1329
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1155
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
902
21/01/2019
2 tài liệu
0
1221
21/01/2019
4 tài liệu
0
2261
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1941
21/01/2019
4 tài liệu
0
2042
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
4 tài liệu
0
2843
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2437
21/01/2019
4 tài liệu
0
1943
21/01/2019
4 tài liệu
0
3952
21/01/2019
4 tài liệu
0
4017
21/01/2019
4 tài liệu
0
1920
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951