Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CN lai xe VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 Lái xe hút bụi, quét rác dọn

vệ sinh trong dây chuyền 
sản xuất và yểm trợ các 
phân xưởng khác vệ sinh 
sạch sẽ các khu vực sản 
xuất khi có yêu cầu.

 Bảo quản và giữ gìn xe tốt. 
 Tham gia bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị.

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2582
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1665
3 tài liệu
0
1518
2 tài liệu
0
1253
2 tài liệu
0
1085
1 tài liệu
0
914
1 tài liệu
0
862
2 tài liệu
0
1147
4 tài liệu
0
2136
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1922
4 tài liệu
0
1923
4 tài liệu
0
2661
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1953
4 tài liệu
0
2243
4 tài liệu
0
1830
4 tài liệu
0
3713
4 tài liệu
0
3819
4 tài liệu
0
1812

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2582
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1665
17/01/2019
2 tài liệu
0
1174
17/01/2019
3 tài liệu
0
1518
17/01/2019
1 tài liệu
0
739
17/01/2019
2 tài liệu
0
1253
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1085
17/01/2019
1 tài liệu
0
914
21/01/2019
1 tài liệu
0
862
21/01/2019
2 tài liệu
0
1147
21/01/2019
4 tài liệu
0
2136
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1922
21/01/2019
4 tài liệu
0
1923
21/01/2019
4 tài liệu
0
2661
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1953
21/01/2019
4 tài liệu
0
2243
21/01/2019
4 tài liệu
0
1830
21/01/2019
4 tài liệu
0
3713
21/01/2019
4 tài liệu
0
3819
21/01/2019
4 tài liệu
0
1812