Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CN lai xe VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 Lái xe hút bụi, quét rác dọn

vệ sinh trong dây chuyền 
sản xuất và yểm trợ các 
phân xưởng khác vệ sinh 
sạch sẽ các khu vực sản 
xuất khi có yêu cầu.

 Bảo quản và giữ gìn xe tốt. 
 Tham gia bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị.

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2143
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1421
3 tài liệu
0
1269
2 tài liệu
0
1029
2 tài liệu
0
910
1 tài liệu
0
761
1 tài liệu
0
729
2 tài liệu
0
963
4 tài liệu
0
1817
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1548
4 tài liệu
0
1618
4 tài liệu
0
1623
4 tài liệu
0
2176
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1642
4 tài liệu
0
1791
4 tài liệu
0
1547
4 tài liệu
0
2939
4 tài liệu
0
3233
4 tài liệu
0
1531

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2143
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1421
17/01/2019
2 tài liệu
0
988
17/01/2019
3 tài liệu
0
1269
17/01/2019
1 tài liệu
0
617
17/01/2019
2 tài liệu
0
1029
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
910
17/01/2019
1 tài liệu
0
761
21/01/2019
1 tài liệu
0
729
21/01/2019
2 tài liệu
0
963
21/01/2019
4 tài liệu
0
1817
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1548
21/01/2019
4 tài liệu
0
1618
21/01/2019
4 tài liệu
0
1623
21/01/2019
4 tài liệu
0
2176
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1642
21/01/2019
4 tài liệu
0
1791
21/01/2019
4 tài liệu
0
1547
21/01/2019
4 tài liệu
0
2939
21/01/2019
4 tài liệu
0
3233
21/01/2019
4 tài liệu
0
1531