Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-Bac sy, y si truc ca

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

-

Nhận ca đúng giờ theo quy 
định  

-

Kiểm tra số lượng thuốc  ,vệ 
sinh vô trùng y dụng cụ

-

Khám bệnh cấp thuốc cấp cứu
thông thường trong ca trực

-

Sơ cứu kịp thời ,đúng phác đồ

-

Chuyển viện kịp thời lên 
tuyến trên

-

Giám sát ATVSTP 
+  Giám sát an toàn vệ sinh 
thực phẩm bữa ăn giữa ca nhà
ăn tập thể : nguồn gốc thực 
phẩm ,chất lượng thực phẩm .
+  Khi xảy ra ngộ độc thức ăn 
phải báo cáo cấp trên ,lưu 
mẫu thức ăn và chuyển viện 
kịp thời

-

Tham gia các hoạt động 
phòng chống dịch của Nhà 
máy cũng như của địa phương
phát động

-

Đảm nhận công tác khác khi 

được Trưởng tổ giao việc

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2621
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1681
3 tài liệu
0
1543
2 tài liệu
0
1269
2 tài liệu
0
1101
1 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
873
2 tài liệu
0
1163
4 tài liệu
0
2160
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1859
4 tài liệu
0
1942
4 tài liệu
0
2717
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1975
4 tài liệu
0
2305
4 tài liệu
0
1859
4 tài liệu
0
3762
4 tài liệu
0
3856
4 tài liệu
0
1834
4 tài liệu
0
1886

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2621
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1681
17/01/2019
2 tài liệu
0
1183
17/01/2019
3 tài liệu
0
1543
17/01/2019
1 tài liệu
0
748
17/01/2019
2 tài liệu
0
1269
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1101
17/01/2019
1 tài liệu
0
926
21/01/2019
1 tài liệu
0
873
21/01/2019
2 tài liệu
0
1163
21/01/2019
4 tài liệu
0
2160
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1859
21/01/2019
4 tài liệu
0
1942
21/01/2019
4 tài liệu
0
2717
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1975
21/01/2019
4 tài liệu
0
2305
21/01/2019
4 tài liệu
0
1859
21/01/2019
4 tài liệu
0
3762
21/01/2019
4 tài liệu
0
3856
21/01/2019
4 tài liệu
0
1834
21/01/2019
4 tài liệu
0
1886