Tài liệu

bientapvien-vne2

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN VNE

Đề bài:

Bạn hãy chọn 1 trong 3 đề sau đây:

Đề 1:
Giới trẻ đánh giá thế nào về việc sử dụng và ảnh hưởng của Internet đối với Việt Nam?

Đề 2:
Qua những phát hiện về mạng lưới hoạt động tội phạm của Năm Cam, dư luận nhân dân
thấy có những vấn đề nổi cộm nào trong xã hội cần được chấn chỉnh?

Đề 3:
Người dân chờ đợi gì ở các vị đại biểu quốc hội khoá XI trong kỳ họp đầu tiên sắp diễn
ra?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
440
0 trang
0
306
0 trang
0
279
0 trang
0
488

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
555
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
974
IT
8 tài liệu
0
2860
10 tài liệu
0
3392
9 tài liệu
0
3076
7 tài liệu
0
2354
PR
6 tài liệu
0
2540
4 tài liệu
0
1673
3 tài liệu
0
1218
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
555
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
974
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
2860
23/09/2018
10 tài liệu
0
3392
23/09/2018
9 tài liệu
0
3076
23/09/2018
7 tài liệu
0
2354
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2540
23/09/2018
4 tài liệu
0
1673
23/09/2018
3 tài liệu
0
1218
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0