Tài liệu

bientapvien-vne1

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ BÀI LUẬN TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN BÁO CHÍ – fox vne

Trong các lĩnh vực sau đây: kinh tế (sản xuất, tài chính, thương mại, chứng khoán, thị trường
tiêu dùng, ...), văn hoá (âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, hội hoạ, kiến trúc, văn học, ...), khoa
học (công nghệ, tin học và internet, nghiên cứu, phát minh, y học, ...), đời sống (gia đình,
quan hệ xã hội, lối sống, thời trang, sở thích, mua sắm, ...), thể thao, thời sự quốc tế. Bạn có
hiểu biết nhiều nhất về các lĩnh vực nào?

Hãy viết về một vấn đề thời sự nổi bật thuộc lĩnh vực mà bạn biết (từ 500 đến 1000 chữ).

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
404
0 trang
0
416
0 trang
0
392
0 trang
0
652

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
774
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1298
IT
8 tài liệu
0
3689
10 tài liệu
0
4700
9 tài liệu
0
4077
7 tài liệu
0
3197
PR
6 tài liệu
0
3323
4 tài liệu
0
2205
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
774
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1298
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
10 tài liệu
0
4700
23/09/2018
9 tài liệu
0
4077
23/09/2018
7 tài liệu
0
3197
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3323
23/09/2018
4 tài liệu
0
2205
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0