Tài liệu

Biện pháp kích thích nhân viên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Phần này đang cập nhật

Stt

Nội dung phương pháp

Ưu điểm

Nhược điểm

1

Khen thưởng công nhận trước hội 
nghị khi họ có thành tích

Không pháp huy cho 
lần sau

2

Chuyển thư cảm ơn của công ty đến 
người đạt thành tích cám ơn họ

3

Khen thưởng bằng tiền, hiện vật

Không pháp huy cho 
lần sau

4

Khen thưởng bằng bằng khen

5

Quà và thiếp chúc mừng nhận ngày 
sinh nhật

6

Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày 
8/3 và ngày 20/11

7

Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày 
thành lập công ty

8

Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày 
nghề của công ty

9

Thường năng xuất theo tháng

10

Thưởng cá nhân xuất sắc trong tháng

11

Thưởng cá nhân xuất sắc của năm

12

Mặc đồng phục nhưng cho phép 
CNV tự mặc theo ý thích vào ngày 
thứ bảy

13

Tổ chức giải thể thao thường kỳ có 
bằng khen và thưởng tiền

14

Tổ chức thi văn nghệ thường kỳ có 
bằng khen và thưởng tiền

15

Tổ chức các buổi nói chuyện của 
Giám đốc với CNV hàng tháng

16

Tổ chức phong trào thi đua tăng 
năng xuất và chất lượng

17

Tổ chức các cuộc thi kiến thức của 
công ty

18
19

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
862
5 tài liệu
0
3247
3 tài liệu
0
1688
4 tài liệu
0
2765
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3479

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
862
26/09/2018
5 tài liệu
0
3247
26/09/2018
3 tài liệu
0
1688
26/09/2018
4 tài liệu
0
2765
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3479