Tài liệu

Bí quyết làm giàu của Warrent Buffet Châu Á

15/09/2018
0 trang
0
0
background image

www.Beenvn.com

www.Beenvn.com

 - Download sach mien phi 

Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới 

 

Các hiệu sách khắp thế giới bày bán la liệt những bí quyết ñầu tư từ Waren Buffet. Tuy 
nhiên, hiếm khi thấy những tỷ phú hàng ñầu châu Á nói về kinh nghiệm làm giàu của mình 
trong những sự kiện quốc tế

 

 

Vì vậy, thật bất ngờ khi tỷ phú Lee Shau Kee, chia sẻ 
những bí quyết tâm ñắc với các doanh nhân trẻ trong bữa 
tiệc trao giải của Tạp chí Forbes Asia cho các thành viên 
trong danh sách những công ty trị giá dưới 1 tỷ USD tốt 
nhất năm 2011. Ông Lee hiện là chủ tịch tập ñoàn 
Henderson Land của Hồng Kông và làngười ñứng thứ 28 
trên bảng xếp hạng tỷ phú năm 2011 của Forbes với tổng 
tài sản 19 tỷ USD. 

  
Dưới ñây là những ñiểm quan trọng mà ông Lee ñã nói: 
  
* Làm việc chăm chỉ và thật kiên trì. Trong sạch vừa ñủ thôi. 
  
* Dùng tiền ñể kiếm ra tiền: Tiết kiệm những khoản tiền mình kiếm ñược, nhưng sau ñó nên ñem 
ra ñầu tư ñúng nơi ñúng chỗ. ðừng ñể tiền nằm im trong ngân hàng. 
  
* Với ñàn ông, hãy tìm một công việc mà mình thấy yêu thích và làm việc thật chăm chỉ. Với 
phụ nữ, như một câu tục ngữ của Trung Quốc, việc quan trọng nhất là cướiñược 
người ñàn ông xứng ñáng. 
  
* ðừng nên kết hôn quá sớm. Khi còn trẻ, ñiều quan trọng là bạn nên làm việc thật chăm chỉ và 
tạo dựng sự nghiệp trước. 
  
Ông Lee cũng lưu ý, với những người ñã thành công, tiền có thể trở thành một yếu tố kiểm soát 
cuộc sống và biến họ trở thành nô lệ của ñồng tiền. Một trong những biện pháp ñể tránh ñiều này 
là : Làm từ thiện.  
  
Ông Lee cho rằng, chia sẻ tiền bạc ñúng nơi ñúng chỗ, tạo hiệu quả ñòn bẩy và kiểm soát xem 
tiền của mình ñược chi tiêu có hiệu quả không.ðiều này sẽ ñem lại sự thanh thản cho tâm hồn 
bạn. 
  
Cuối cùng, Lee cũng ñưa một gợi ý khác: hãy cố tối ña hoá số người ñược lợi từ một ñóng góp 
cá nhân.  

background image

www.Beenvn.com

www.Beenvn.com

 - Download sach mien phi 

  
Ông ñưa ra ví dụ về một chương trình do ông thực hiện, nhằm mục ñích ñào tạo nghề nghiệp cho 
1 triệu nông dân trẻ ở vùng nông thôn và giúp họ tìm kiếm việc làm. Giả sử mỗi gia ñình có 3 
thành viên thì sẽ có 3 triệu người ñược lợi từ chương trình này.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:  Theo vnmedia 

Năm 1950,khi ñặt chân ñến Hồng Kông, Lee Shau Kee chỉ có vỏn vẹn 1.000 HKD. Bắt ñầu sự 
nghiệp bằng việc làm thuê cho một cửa hàng vàng bạc và ngoại hối, Lee Shau Kee ñã nhanh 
chóng hiểu ñược những hoạt ñộng của thị trường tiền tệ. 
 
 Tuy nhiên, sau 10 năm ông ñã chuyển hướng sang lĩnh vực bất ñộng sản khi nhận thấy cơ hội 
to lớn của một trong những trung tâm tài chính của khu vực châu Á.  
 
Lee Shau Kee ñã gây dựng nên tập ñoàn bất ñộng sản Henderson Land Development với khối 
tài sản cực lớn và trở thành một trong những người giàu nhất ở vùng lãnh thổ Hồng Kông. 
 
  Ông ñược so sánh như là Warren Buffet của châu Á với những thương vụ ñầu tư thành 
công trên thị trường chứng khoán tài chính. 

 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7629
4 tài liệu
0
3140
4 tài liệu
0
3065
6 tài liệu
0
2162
9 tài liệu
0
6186
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7934
12/09/2018
10 tài liệu
0
7629
12/09/2018
4 tài liệu
0
3140
12/09/2018
4 tài liệu
0
3065
12/09/2018
6 tài liệu
0
2162
12/09/2018
9 tài liệu
0
6186
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161