Tài liệu

Benchmarking

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                          Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Performance Measurement and

Benchmarking

Stt English

VietNamese

01

What is benchmarking?

02

What experience have you had in 
benchmarking?

03

Discuss the advantages and 
disadvantages of benchmarking a 

government agency to the public 
sector and benchmarking to the 

private sector.

04

What are the keys for implementing a 

performance measurement program?

05

What are some of the means by which

performance can be measured?

06

What requirements should be met in 

order to measure performance?

07

What does "best practices" mean?

08

How would you communicate the 

implementation of performance 
measurements so as to not panic 

staff?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5608
10 tài liệu
0
5850
4 tài liệu
0
2368

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5608
23/09/2018
10 tài liệu
0
5850
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368