Tài liệu

Báo cáo xin phê duyệt tổng mức đầu tư

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO XIN PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự án Đầu Tư 

Ngày: ....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người thực hiện:......................... chữ ký:.............

Tên dự án: .........................................................................................................................................
Địa điểm: ..........................................................................................................................................
1. Căn cứ pháp lý: ............................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

2. Tổng mức đầu tư:.........................................................................................................................

TT

Nội dung

Diễn giải

Giá trị đầu tư

(đã gồm VAT)

Ghi chú

Tổng cộng = A+B

A

Tổng mức đầu tư xây dựng 

1

Chi phí xây lắp
- Xây lắp
- Chi phí hạ tầng
- ...

2

Chi phí thiết bị
- Thang máy
- Trạm biến áp
- ...

3

Chi phí giải phóng mặt bằng

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
- Khảo sát, lập chỉ giới đường đỏ, thỏa thuận 
chuyên ngành, lập báo cáo nghiên cứu Dự án,  
thiết kế cơ sở, cắm mốc giới
- Thiết kế thi công
- Lập dự toán
- Thẩm đinh
- Lập và đánh giá hồ sơ thầu
- Giám sát
- Thí nghiệm cọc
- ...

6

Chi phí khác
- Phí xây dựng

- Bảo hiểm công trình

7

Chi phí dự phòng

background image

B

Các chi phí liên quan

1

Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

2

Chi phí lãi vay

Bằng chữ: ..........................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0