Tài liệu

Báo cáo xin phê duyệt dự án

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự án Đầu Tư

Ngày:....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người thực hiện:.........................
chữ ký:.............

Tên dự án: .........................................................................................................................................
Địa điểm: ..........................................................................................................................................
1. Căn cứ pháp lý: ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2. Nội dung dự án:............................................................................................................................
2.1 Tên dự án đầu tư: .........................................................................................................................
2.2 Địa điểm: .....................................................................................................................................
2.3 Chủ đầu tư:...................................................................................................................................
2.4 Cơ quan tư vấn lập dự án: ............................................................................................................
2.5 Hình thức, quy mô đầu tư:............................................................................................................
- Nhà chung cư (số tầng, số căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng)......................................................
- Nhà vườn (số nhà, số tầng, tổng diện tích sàn xây dựng): ...............................................................
- Hạ tầng kỹ thuật: .............................................................................................................................
2.6 Mục tiêu đầu tư: ..........................................................................................................................
2.7 Các chỉ tiêu quy hoạch và sử dụng đất: .......................................................................................
2.8 Giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng chủ yếu: ......................................................
- Giải pháp kết cấu móng và phần thân:.............................................................................................
- Giải pháp thoát nước:.......................................................................................................................
- Giải pháp cấp nước..........................................................................................................................
- Giải pháp thiết kế điện: ...................................................................................................................
- Giải pháp PCCC sơ bộ: ...................................................................................................................
- Giải pháp thông gió, truyền hình, thông tin liên lạc: .......................................................................
- Cấp công trình: ................................................................................................................................
- Bậc chịu lửa: ...................................................................................................................................
2.9 Tổng mức đầu tư:.........................................................................................................................

TT

Nội dung

Giá trị đầu tư

(đã gồm VAT)

Giá trị

phân bổ ...

Ghi chú

Tổng cộng = A+B

A

Tổng mức đầu tư xây dựng 

1

Chi phí xây lắp

2

Chi phí thiết bị

3

Chi phí giải phóng mặt bằng

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6

Chi phí khác

7

Chi phí dự phòng

B

Các chi phí liên quan

1

Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

2

Chi phí lãi vay

Bằng chữ: ..........................................................................................................................................

background image

2.10 Nguồn vốn đầu tư: .....................................................................................................................
2.11 Thời gian thực hiện dự án: .........................................................................................................
2.12 Hình thức thực hiện dự án: ........................................................................................................
2.13 Trách nhiệm của chủ đầu tư: .....................................................................................................

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0