Tài liệu

Báo cáo kế hoạch phân chia gói thầu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BC/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                            Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÂN CHIA GÓI THẦU

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự án Đầu Tư

Ngày: ....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:............. Người thực hiện:......................... chữ ký:.............
Tên dự án: .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Địa điểm: ..........................................................................................................................................
1. Căn cứ pháp lý: ............................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
2. Kế hoạch phân chia gói thầu đề xuất:.........................................................................................

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Phương

thức đấu

thầu/Hình

thức lựa

chọn nhà

thầu

Dự kiến

thời gian

lựa chọn
nhà thầu

Hình thức
Hợp đồng

ký kết

Thời gian

thực hiện

Hợp đồng

1

Gói thầu số 1

2
3
4
5

...

                                                         

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
22/09/2018
0 tài liệu
0
0