Tài liệu

Báo cáo hồ sơ dự án

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCHSDA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO HỒ SƠ DỰ ÁN

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự Án Đầu Tư

Ngày: ....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:............. Người thực hiện:......................... chữ ký:.............
Thời gian thực hiện: từ ....../....../......... đến  ....../....../.........
Nguồn thông tin: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tên dự án/Đối tác: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đặc điểm dự án: ...............................................................................................................................

1.

Ví trí khu đất: ...............................................................................................................................

2.

Hình thức sở hữu/Nguồn gốc đất: ................................................................................................ 
   ...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.

Thời gian sử dụng: ....................................................................................................................... 
   ...............................................................................................

4.

Diện tích khu đất/Kích thước:....................................................................................................... 
   ...............................................................................................

5.

Hiện trạng khu đất:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nội dung thực hiện:..........................................................................................................................
1. Nghiên cứu sự cần thiết đầu tư:......................................................................................................
- Nghiên cứu sơ bộ về thị trường:.......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- Dự kiến quy mô đầu tư:...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- Hình thức đầu tư:

+ Tự đầu tư   

+ Hợp tác đầu tư  

+ Khác  

2. Các phương án đề xuất:..................................................................................................................

background image

...........................................................................................................................................................
Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Phát triển các Dự Án Đầu Tư: ..............................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0