Tài liệu

Bang phan ngach bac cua Vietnam vs Nhatban

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG PHÂN NGẠCH BẬC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Năng lực

K

Hiểu biết

kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ

công việc được giao theo các nội dung nghiệp vụ

Năng lực nghiên cứu khoa học

Yêu cầu trình độ
Bằng cấp

Ngoại ngữ

Các ngạch 

nghiệp vụ

các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục theo quy định chung 
của Nhà nước và của doanh nghiệp;

2 thằng này 

giống nhau

các nguyên tắc, thủ tục hành chính, nghiệp vụ của Nhà 
nước theo nghiệp vụ công việc được giao.

khoa học quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn để vận dụng 

vào hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện 
thực tế.

khả năng lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm về tổ chức 

quản lý và xử lý nghiệp vụ;

tình hình và xu thế phát triển nghiệp vụ ở trong nước và 
các nước trong khu vực

các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong doanh 
nghiệp   theo lĩnh vực chuyên môn được giao.

trình độ tổng hợp, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp để 
triển khai nghiệp vụ hoặc thực hiện các công việc được giao

background image

K

lớp bồi dưỡng quản lý hành chính và doanh nghiệp

tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch cao cấp;

trình độ chính trị cao - trung cấp;

Thời gian ở ngạch trước

S

Làm được

A

Thái độ

K

Hiểu biết
những vấn đề cơ bản kỹ thuật công việc được giao

Yêu cầu trình độ

Bằng cấp

Thời gian ở ngạch trước

đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý 
hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệ

Các nội dung công việc cụ thể làm được do doanh 

nghiệp quy định theo thống kê các công việc cho từng 

chức danh nghề đầy đủ của viên chức trong doanh 

nghiệp.

Các ngạch 

kỹ thuật

kiến thức lý thuyết trung cấp về chuyên ngành kỹ thuật và 
có trình độ thực hành trong việc giải quyết nhiệm vụ kỹ 
thuật được giao.
các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức, kỹ 
thuật an toàn lao động đối với người và thiết bị theo công 
việc được giao.
chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - kỹ thuật của 
Nhà nước và của ngành;
tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến kỹ thuật chuyên 
ngành
các thông tin về kinh tế, phát triển kỹ thuật chuyên ngành 
trong nước và ngoài nước
kiến thức kinh tế, hiểu biết sâu nghiệp vụ quản lý kỹ thuật 
chuyên ngành
phương pháp tổ chức chỉ đạo triển khai công tác kỹ thuật, 
và nghiên cứu khoa học kỹ thuật
năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế.

background image

K

đề án, công trình nghiên cứu, sáng tạo áp dụng.

Ngoại ngữ

S

Làm được

A

Thái độ

lớp bồi dưỡng về quản lý doanh nghiệp và trung cấp quản 

Các nội dung công việc cụ thể làm được do doanh nghiệp 
quy định theo thống kê các công việc cho từng chức danh 
nghề đầy đủ của viên chức trong doanh nghiệp.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
8 tài liệu
0
7161
09/10/2018
7 tài liệu
0
5336
09/10/2018
4 tài liệu
0
2738
09/10/2018
0 tài liệu
0
0