Tài liệu

Bảng ghi nhận quá trình làm việc

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG  GHI NHẬN  QUÁ TRÌNH  LAO ĐỘNG, HỌC TẬP, SINH HOẠT của CNV

BM16_a

   Mã Số:

Họ và Tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nam:

Nử:

A. Quá trình Lao động:

Thời gian:

Bộ phận 

  Chức vụ hoặc

        Công việc

Đánh giá của Trưởng  bộ phận 

Từ 

Đến:

      làm việc:

   trách nhiệm

        đãm trách

 Phân Loại

       Tóm tắt ưu điểm

Tóm tắt khuyết điểm:

 Cấp trưởng ký tên:

Ghi rõ Họ và Tên:

BM 16b

   Mã Số:

Họ và Tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nam:

Nử:

Ghi chú: Phần phân loại ghi 1 trong 6 trường hợp sau: XS,Tốt,Khá,TB,Yếu,Kém

background image

B. Quá trình Rèn luyện hoặc được Huấn luyện:

Thời gian:

Hình thức:

Nội dung học tập rèn luyện

Địa điểm:

 Kết quả

Phần ghi dành cho các Chương trình huấn luyện của Công ty

Từ 

Đến:

  Tự học

  Cty HL

 ( học tập rèn luyện )

  Phần nhận xét của phụ trách Huấn luyện

 Họ-Tên  người phụ trách 

C. Khen thưởng và Kỷ luật:

D. Năng khiếu và kỹ năng trong công việc, trong sinh hoạt:

  Thời điểm

Hình thức:

Lý do được khen thưởng hoặc bị kỷ luật:

 STT

Môn, loại hình và khả năng:

Khen thưởng:

 Kỷ luật:

1

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh:

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

Tiếng Nhật:

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

Tiếng          :

Thông thạo:

Giao dịch:

Biết:

2

Vi tính:

Lập trình:

Xử lý dữ liệu:

Lập bảng:

Viết văn bản:

3

Văn hoá-Văn nghệ:

Đàn:

Hát:

Ca cổ:

Thơ:

Múa:

Loại hình VHVN khác:

4

Nử công-Gia chánh:

Nấu ăn:

Làm bánh:

Cắm hoa:

Loại hình NCGC khác:

5

Thể dục-Thể thao:

Bóng đá:

Cầu lông:

Bóng bàn:

Bơi lội:

Bóng chuyền:

Quần vợt:

Đánh Golf:

Cờ tướng:

Cờ vua:

Loại hình TDTT khác:

Phòng HCTC, ngày lập phiếu . . . . . Tháng . . . .  Năm 200 . .

Phụ trách lập phiếu.

Trưởng Phòng.

Công ty 

BM16_c

HCTC - BM16c

BẢNG  NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH  LAO ĐỘNG của CNV

Lưu Hồ sơ CNV (HCTC)

background image

Mã Số:

Họ và Tên:

Thời gian làm việc:

  Từ:

 /

 / 200. .

Đến:

 /

 /

200. .

Thuộc Bộ phận:

Công việc đảm nhận:

Đánh giá chung về quá trình làm việc:
Xuất sác:

Tốt:

Khá:

Trung bình:

Yếu:

Kém:

Cấp Trưởng nhận xét: (về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tính kỷ luật, tính trách nhiệm . . .)

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Ngày             tháng            năm 200 . .

Trưởng Bộ phận.

Nơi nhận:

Họ và Tên:

Công ty

BM16_c

HCTC - BM16c

BẢNG  NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH  LAO ĐỘNG của CNV

Mã Số:

Họ và Tên:

Thời gian làm việc:

  Từ:

 /

 / 200. .

Đến:

 /

 /

200. .

Thuộc Bộ phận:

Công việc đảm nhận:

Đánh giá chung về quá trình làm việc:
Xuất sác:

Tốt:

Khá:

Trung bình:

Yếu:

Kém:

Cấp Trưởng nhận xét: (về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tính kỷ luật, tính trách nhiệm . . .)

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

 - Lưu HCTC.

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2734
1 tài liệu
0
804
3 tài liệu
0
1963
1 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
2889
1 tài liệu
0
721
3 tài liệu
0
2344
1 tài liệu
0
3375
2 tài liệu
0
2060
1 tài liệu
0
783
1 tài liệu
0
766

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2734
22/09/2018
1 tài liệu
0
804
26/09/2018
3 tài liệu
0
1963
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
5 tài liệu
0
2889
26/09/2018
1 tài liệu
0
721
26/09/2018
3 tài liệu
0
2344
26/09/2018
1 tài liệu
0
3375
26/09/2018
2 tài liệu
0
2060
26/09/2018
1 tài liệu
0
783
26/09/2018
1 tài liệu
0
766