Tài liệu

Bảng đánh giá VHDN tham khảo

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢO

Theo tài liệu: Việt Á 10 năm kinh doanh và văn hoá của sự phát triển

Sau 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh,tập trung trên những lĩnh vực sản 

xuất, cung ứng và xây lắp các công trình điện và công nghiệp, dân dụng, sản phẩm cơ 
khí, sản phẩm nhựa composite, các sản phẩm dây cáp và cáp điện, Việt Á đã thu được 
nhiều thành công, phát triển vượt bậc, chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Quy mô 
khách hàng (chủ yếu là các khách hàng tổ chức ) đã lên tới hàng trăm đơn vị.
Điều đó khẳng định sự đúng đắncủa Việt átrong lựa chọn ngành nghề, thực hiện chiến 
lượckinh doanhdựa trêntầm nhìn dài hạn và nỗ lực xây dựng một lực lượng nhân sự 
vững mạnh của Ban Lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Giám đốc Phạm Thị Loan.

Những bài học

Thế mạnh ban đầu của Việt Á là có ý chí quyết tâm rất lớn của Lãnh đạo, tập 

hợp được một đội ngũ những cán bộ quản lí chủ chốt với trình độ chuyên môn cao về 
các mảng công nghệ,kinh doanh, tài chính, pháp luật và quản lý nội bộ, đủ sức thực 
hiện công việc theo phương thức quản lí ISO với bộ tài liệu chất lượng được xây dựng 
mới. Quan điểm sử dụng, đãi ngộ, phát triển yếu tố con người trong nội bộ Việt áđược 
Lãnh đạo xác địnhđúng đắn với tư tưởng xuyên suốt: tạo môi trường và điều kiện khích 
lệ, động viên, thúc đẩy mọi ngườitrung thành, trách nhiệm, cống hiến và tự hoàn thiện. 
Tinh thần kinh doanh của Lãnh đạo Việt Á: phấn đấu vì sự phát triển của Công ty gắn 
liền với việc cống hiến cho sự hưng thịnh của quốc gia, đem lại chất lượng giàu có cho 
cán bộ nhân viên. Lãnh đạo Việt Á đã noi gương nhiều công ty nước ngoàinhư 
Hyundai, Siemens, ABB, Samsungtrước hết là về tinh thần đó, được xem như nền tảng 
căn bản nhất của sự phát triển.

Qua điều tra đánh giá của Công ty C.Doc ( Công ty Tư vấn và Phát triển Năng 

lực Tổ chức - làm tư vấn trong Dự án Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp của Việt Á - 
tháng 8/ 2005 ) rất đáng mừng là tinh thần đó đã đi sâu vàotình cảm, suy nghĩ, hành vi 
hàng ngày của cán bộ nhân viên Việt á, hơn nữa còn là cảm nhận rõ nét từ các bạn 
hàng, đối tác làm ăn với Việt Á . Coi con người là nguồn lực và tài sản quý giá nhất, 
Việt á có chiến lược con người ngay từ đầu với chính sách thu hút người tài, đào tạo 
nguồn nhân lực có khả năng làm tốt 2 đến 3 vị trí công tác, tạo cơ hội rộng rãi để cán bộ
của Công ty trở thành cổ đông. Khẩu hiệu "Công ty là đại gia đình, đồng nghiệp là anh 
em" như một tình cảm thường trực trong cán bộ nhân viên.

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Chiến lược công nghệ của Việt Á là chú trọng vào công nghệ tự động và bán tự 

động,tích hợp hệ thống và tin học ứng dụng trên thực tế đã có ý nghĩa như là then chốt. 
Việt ácũng thực hiện thành công chiến lược tài chính thu hút vốn từ nhiều nguồn khác 
nhau: nội bộ, các ngân hàng, phát hành cổ phiếu và liên doanh, liên kết.

Tuy nhiên, những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng quá nhanh (trên 

130%/năm), hơn nữa trong xu thế thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp được quyết địnhtrên phương diện chất lượng và hiệu 
quả của hệ thống quản lí và uy tín của tổ chức thì vấn đề chất lượng nguồn nhân lực là 
một “bài toán tương lai” rất cấp thiết mang tính cải cách của Việt á, có ý nghĩa quyết 
định đến việc thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ, 
chiến lược tài chính... nêu trên. Đây cũng là vấn đề lớn của đại đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam, đã được nhìn ra, nhưng không phải doanh nghiệp nào với Ban Lãnh đạo nào 
cũng có đủ ý chí, tâm huyết để giải quyết dưới dạng một dự án đầu tưcó ý nghĩa như 
thiết lập “cơ sở hạ tầng”cho “tòa nhà quản lí”. Chất lượng nguồn nhân lực được tiếp cận
theo cách: cán bộ nhân viên của doanh nghiệp cần có một nền tảng, không gian, bầu 
đưỡng khí văn hóa để có đủ “vốn đối ứng” và đủ tầmcó thể tiếp thu được các kĩ năng, 
phương pháp quản lí hiện đại, vận hành hiệu quả, nâng cấp chất lượnghệ thống doanh 
nghiệp ngày càng qui mô của mình theo đòi hỏi tất yếu của tiến bộ và chuẩn mực.
Văn hóa ở đây là văn hóa doanh nghiệp-một tổ chứclàm kinh doanh trong xã hội văn 
minh, hiện đại, hội nhập toàn cầu, có tác dụng hình thành, chi phối, hướng dẫn tình 
cảm, suy nghĩ hành vi của mọi cán bộ nhân viên hướng vào việc tạo ra các giá trị cạnh 
tranh ưu trội, nhân hòa để phát triển bền vững, có khả năng tạo nên phong cách kinh 
doanh riêng, được cảm nhận tích cực trong mọi phương diện hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Cán bộ nhân viên Việt ácó quyền tự hào về doanh nghiệp và Ban Lãnh 
đạo của mình đã tiên phong trong cuộc cải cách này.

Triết lý kinh doanh của Việt Á

Triết lí kinh doanh của doanh nghiệp là một tín điều, nhắc nhở các thành viên về 

tinh thần, giá trị xã hội nhân văn xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp đó. Triết lí kinh doanh là kim chỉ nam trong sự nghiệp làm giàu của doanh 
nghiệp mà luôn nhận được sự ủng hộ,cộng hưởng của khách hàng, của xã hội. Triết lí 
bản thân nó luôn chứa đựng những giá trị xã hội, những chân lí nhưng vì muôn vàn các 
trở ngại, bất cập của đời sống mà nhiều khi người ta xa rời nó hay không có ý thức về 
nó. Điều đó đã làm tổ chức và các cá nhân thiếu đi sự định hướng mạnh mẽ về tư tưởng
trong hoạt động thực tiễn.

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Việt Á đã xác định:
Khách hàng là thượng đế
Bạn hàng là trường tồn
Con người là cội nguồn
Chất lượng là vĩnh cửu

Khi những điều này thường trực trong tâm thức, có ý nghĩa như cội nguồn đạo 

đức hướng dẫn hành vi, cư xử của mọi thành viên Việt á từ lãnh đạo trở xuống nhân 
viên, từ hội sở cho đến các chi nhánh thì có thể hiểu đó như là triết lí kinh doanh vậy.
Kết quả điều tra của C.Doc đối với cán bộ nhân viên cũng như với đối tác, khách hàng 
của Việt á đã phát hiện được nhiều điểm thú vị, chứng minh thuyết phục cho những nội 
dung liên quan đến triết lí trên:
- Những yếu tố cơ bản làm khách hàng hài lòng là tính chuyên nghiệp (23%) , phục vụ 
tốt (18%), có uy tín (23%) cho thấy tác nghiệp kinh doanh Việt á có tính định hướng 
khách hàng cao.
- Số khách hàng quen thuộc, trung thành của Việt á chiếm một tỷ lệ cao 70%. Bất cứ 
một doanh nghiệp nào cũng phải phấn đấu gia tăng số khách hàng này, điều đó là nền 
tảng cho việc lập kế hoạch và kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh.
- Những giá trị về con người và nhóm được đề cao, như tinh thần hiệp tác (25%), tính 
sáng tạo (23%), lãnh đạo biết phát huy năng lực của cấp dưới (31%), đoàn kết (22%). 
Đồng thời các ý kiến của mọi người về các chính sách khuyến khích, phát triển con 
người chiếm các tỷ lệ phân bổ khá đều trên 3 phương diện rất chính yếu là đãi ngộ, 
tuyển dụng, đào tạo (30 - 32 %).
- Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đã được ISO hóa trên tinh 
thần đáp ứng yêu cầu của thị trường (4.0), và bám sát điều lệ, qui chế (4.0) mà ít bịảnh 
hưởng bởi những yếu tố mơ hồ hay cá nhân không xác định. Điều đó cho thấy ý thức 
chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên, tính chuẩn mực của hệ thống quản lí, như là điều 
kiện cần của hệ thống quản lí chất lượng.

Điều thành công của triết lí kinh doanh của Việt á là ngắn gọn nhưng đã phản 

ánh đúng những sự thật hiển nhiên và phổ biến rằng : chất lượng ưu trội, sự hài lòng 
của khách hàng và chỉ có được nhờ con người của chính tổ chức đó. Điều cần suy nghĩ 
thêm là tìm cách thể hiện triết lí đó dưới dạng ngôn ngữ, trên hệ thống các biểu trưng 
sao cho khách hàng và xã hội cảm nhận được nét riêng biệt về phong cách Việt Á.

Tuy nhiên trong thời gian tới cùng với sự phối hợp của nhóm dự án phía Việt á 

và Công ty tư vấn C.Doc tiếp tục gia tăng những kết quả đáng khích lệ nói trên để thực 

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2175
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2175
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177