Tài liệu

Bảng câu hỏi phỏng vấn

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Người phỏng vấn:……………………………………Thời gian:……………………………………
Người được phỏng vấn:………………………………Năm sinh:…………………………………
Vị trí xin việc:………..……………………………….Kết quả:……………………………………

A/ ĐỘNG CƠ XIN VIỆC VÀ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC:
1. Vị sao anh chị nộp đơn vào chức vụ này?

2. Anh chị có nhận xét gì về Công ty chúng tôi?

3. Điều gì thích thú nhất trong công việc mà anh chị muốn xin làm?

4. Điều gì khiến anh chị cảm thấy được kích thích nhất trong công việc?

5. Theo anh chị công việc này có yêu cầu đòi hỏi gì?

6. Anh chị dự định sẽ tổ chức việc thực hiện công việc như thế nào?

7. Những quyền hành, số liệu nào anh chị muốn có tại sao?

8. Anh chị thấy mức lương bao nhiêu là hợp lý với công việc của anh chị vì sao?

9. Các chính sách nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến công việc anh chị cần tuyển?

B/ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC:
10. Anh chị tham gia vào các tổ chức hoặc hoạt động nào của sinh viên hay trogn xã hội?

11. Điểm trung bình của anh chị khi học đại học, hoặc lớp chuyên ngành?

12. Anh chị thích hay không thích môn nào nhất tại sao?

13. Đánh giá chung của anh chị về hoạt động đào tạo chuyên ngành?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

14. Anh chị trang trải học phí của mình bằng cách nào?

C/CÔNG VIỆC CŨ:
15. Mức lương khởi đầu và mức lương hiện nay của anh chị là bao nhiêu? Vui lòng giải thích?

16. Tổng thu nhập hiện nay của anh chị là bao nhiêu?

17. Vì sao anh chị lại bỏ công việc cũ?

18. Anh chị có nhận xét gì về Công ty cũ của anh chị? Những điểm mạnh và điểm yếu? Điều gì anh 

chị không thích và thích công ty cũ?

D/ KIẾN THỨC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG VIỆC:
19. Hãy kể cho chúng tôi nghe về những nơi các anh chị đã làm việc, tên công việc, thời gian, nội 

dung, chức vụ.

20. Anh chị đạt được những giải thưởng nào liên quan đến công việc.

21. Anh chị Anh chị co thể làm những công việc nào ở Công ty chúng tôi.

22. Những kinh nghiệm cũ giúp gì cho công việc mới?

23. Hãy kể về những thành công lớn nhất trong công việc của anh chị?

24. Anh chị có thường xuyên hoàn thành công việc với chất lượng và thời gian đúng hạn không?

25. Anh chị dự định sẽ làm những việc gì trong những ngày đầu tiên làm việc trong doanh nghiệp?

Ngoài ra hỏi tiêu chuẩn cho công việc là gì? Tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất.
Làm thế nào để thực hiện một công việc cụ thể?
Xử lý một tình huống cụ thể?

E/ KHẢ NĂNG HOÀ ĐỒNG VÀ GIAO TIẾP:
26. Hãy kể về lãnh đạo và đồng nghiệp cũ của anh chị?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

27. Anh chị thấy rằng làm việc một mình hay theo nhóm sẽ thích hợp, hiệu quả hơn?

28. Anh chị giải quyết xung đột như  thế nào?

29. Quan hệ của anh chị và người hàng xóm như thế nào?

30. Anh chị có thể cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với người mới quên không?

31. Tình huống?
32. Tình huống?

F/ TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ CẦU TIẾN:
33. Anh chị vui lòng nhận xét về bản thân của anh chị?

34. Những ưu thế của anh chị so với ứng viên khác? Đâu là điểm mạnh và yếu của anh chị?

35. Những điều anh chị muốn kể cho chúng tôi biết về anh chị?

36. Bạn bè đánh giá anh chị như thế nào?

37. Dự định của anh chị trong tương lai?

38. Ước muốn lớn nhất trong nghề nghiệp của anh chị là gì?

39. Đìêu gì ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ nghề nghiệp của anh chị?

40. Theo anh chị nhà quản trị cần có những phẩm chất gì?

41. Nếu được nhận vào làm trong doanh nghiệp, anh chị có mong đợi hặc đề nghị gì với doanh 

nghiệp?

G/QUAN ĐIỂM SỞ THÍCH CHUNG:
42. Điều gì làm anh chị khó chịu nhất trong cuộc sống hiện nay?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
871
5 tài liệu
0
3264
3 tài liệu
0
1693
4 tài liệu
0
2777
2 tài liệu
0
1389
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5243
1 tài liệu
0
929
2 tài liệu
0
1242

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
871
26/09/2018
5 tài liệu
0
3264
26/09/2018
3 tài liệu
0
1693
26/09/2018
4 tài liệu
0
2777
26/09/2018
2 tài liệu
0
1389
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5243
26/09/2018
1 tài liệu
0
929
26/09/2018
2 tài liệu
0
1242