Tài liệu

Bai tap NVNH

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                

                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                            Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

             Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BÀI TẬP NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

Bai 4

Giả sử NH có các số liệu sau về huy dộng vốn trong tháng 2/2004

(ĐVT: tỷ đồng)

Loại tiền gửi

Tổng số dư tiền gửi ngày

Tiền gửi ko kì hạn

2000

Tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng

3000

Tiền gửi có kì hạn từ 12 tháng – dưới 24
tháng

500

Tiền gửi kì hạn trên 24 tháng

150

Tổng cộng

5650

Hãy xác định DTBB của NH để xem thừa thiếu và tiền lãi được hưởng hoặc tiền phạt mà
NH phải chịu là bao nhiêu? Biết rằng:

Tỷ lệ DTBB mà NHNN quy định như sau:

- Đối với tiền gửi ko kì hạn và có kì hạn dưới 12 tháng: 10%

- Đối với tiền gửi kì hạn từ 12 tháng đến 24 tháng: 4%

- Trên 24 tháng: 0%

- NH đã trích nộp 5.5 tỷ đồng DTBB

- Mức LS NHNN áp dụng cho số tiền được hưởng lãi là 0.1% và LS tái cấp vốn là

0.55%/tháng

Bài 19

Ngày 15/9/07 Cty CP A gửi đến chi nhánh NHTM B hồ sơ đề nghị vay vốn ngắn

hạn với mức đề nghị hạn mức tín dụng quý 4/07 là 3000 tr đồng để phục vụ kế hoạch sản
xuất của cty trong quý.

background image

VERCO.JSC                     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                

                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                            Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

             Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Sau khi thẩm định cán bộ tín dụng ngân hàng đã thống nhất với cty các số liệu sau

đây:

Nội dung

Số tiền (triệu đông)

Giá trị vật tư hàng hóa cần mua vào

12.910

Giá trị sản xuất khác phát sinh trong quý

9.875

TS lưu động bình quân

6.150

Doanh thu thuần

21.525

Vốn lưu động tự có và huy động khác của cty 3.660

Tổng giá trị TS thế chấp của cty

4.150

Với dữ liệu trên, cán bộ tín dụng đề nghị xác định hạn mức tín dụng quý 4 cho cty

là 2.905 triệu đồng.

Trong 10 ngày đầu tháng 10/07, cty đã phát sinh 1 số nghiệp vụ và cán bộ tín dụng

đã đề nghị giải quyết cho vay ngắn hạn những khoản sau đây với cty:

- Ngày 2/10: cho vay để trả lãi NH:

21 triệu

- Ngày 3/10: cho vay để mua NVL:

386 tr

- Ngày 8/10: cho vay để mua oto tải:

464 tr

- Ngày 9/10: cho vay để nộp thuế thu nhập:

75 tr

- Ngày 10/10: cho vay để trả lương công nhân: 228 tr

Yêu cầu:

- Nhận xét về thủ tục hồ sơ vay vốn của cty.

- Nhận xét về những đề nghị của cán bộ tín dụng là đúng hay sai? Tại sao?

background image

VERCO.JSC                     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                

                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                            Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

             Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Biết rằng

- Nguồn vốn của NH đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của Cty

- Cty sản xuất kinh doanh có lãi và là KH truyền thống của NH.

- Mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị TS thề chấp.

- Dư nợ vốn lưu động đầu quý 4/07 của cty là 700 tr đồng.

Bài 20:

Doanh nghiệp X xuất trình hồ sơ vay NH A để thực hiện mua hàng xuất khẩu, các

số liệu được thu thập như sau:

Chi phí thanh toán cho người cung cấp theo hợp đồng là 1.200 tr đồng (trong đó

thanh toán 70% phần nợ còn lại được trả sau khi đã tiêu thụ xong toàn bộ hàng hóa).

Chi phí tiêu thụ đi kèm: 100 tr đồng.

Vốn của DN tham gia vào phương án: 200 tr đồng.

TS đảm bảo nợ vay được định giá là: 2.100 tr (tỷ lệ cho vay tối đa là 50%).

Yêu cầu:

1. Xác định hạn mức cho vay đối với DN nếu các quy định khác về điều kiện vay và

nguồn vốn của NH đều thỏa mãn.

2. Cho biết các xử lý của NH trong các TH sau:

a. Trong lần tái xét khoản vay sau 2 tháng, NH nhận thấy DN có biểu hiện

giảm sút về tài chính, nguồn thu nợ thừ bán hàng không rõ ràng, TS ĐB sụt
giảm tới 20% so với giá trị ban đầu.

b. Trong thời gian cho vay, DN thực hiện đúng các cam kết, ko có dấu hiệu

xấu, nhưng khi khoản vay đáo hạn, DN ko trả được nợ, NH đã áp dụng 1 số

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3909
23/09/2018
0 tài liệu
0
0