Tài liệu

AK - KPI tpth

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Mục tiêu:

Tần suất

Chất lượng

1

- Hỗ trợ nhân viên làm kế hoạch và báo cáo định kỳ

1 lần/tuần
1 lần/tháng

Nhân viên làm kế hoạch, báo cáo rõ ràng về mục 
tiêu, chỉ tiêu

2

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hàng ngày

1 lần/ngày

Sát sao, cần hỗ trợ gì hỗ trợ luôn
chưa làm được phải có p/án thay thế luôn

3

- Báo cáo tình hình thực hiện công việc của các nhân sự 

1 lần/ngày

Đúng, đủ, rõ ràng

4

- Hệ thống mẫu biểu quản trị
   + mẫu kế hoạch của nv theo tuần, tháng
   + mẫu báo cáo của nv theo tuần, tháng
   + mẫu theo dõi kế hoạch cv
   + mẫu báo cáo tổng kế hoạch cho TGĐ

1
1
1
1

đủ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm, dễ xem

5

- Kiểm tra việc Tổ chức tuyển dụng hàng năm

2 lần/năm

có kế hoạch tuyển rõ ràng, tuân thủ theo chu trình 
tuyển dụng

6

- Ktra Tổ chức thực hiện các hoạt động nội bộ theo lịch chung đã ban

theo lịch

có kế hoạch rõ ràng, tuân thủ quy trình tổ chức 
thực hiện và kinh phí đã đề ra

7

- Ktra việc đi học chuyên môn của CBNV

theo lịch

cá nhân đi học có hiệu quả, nâng cao năng lực sau 
khi đi học

8

- Ktra Tổ chức các hoạt động đào tạo có chuyên gia (ngoài, hoặc thuê)

1 lần/tháng

cả công ty tham gia đầy đủ, có hiệu quả và thay 
đổi tư duy và năng lực

9

- Ktra Tổ chức các hoạt động tự đào tạo

2 lần/tháng

thành viên chia sẻ hào hứng, có trách nhiệm, đạt 
hiệu quả cho cả người đào tạo và các NV khác

2. Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự

vị trí: Trưởng phòng Quản trị (Kế toán - Tài chính - Hành chính - Nhân sự)

BẢNG CHỈ TIÊU CÔNG VIỆC

- Duy trì nề nền công ty
- Tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc cho anh chị em
- 80% cán bộ công nhân viên thấy hài lòng và thích thú với công việc và gắn bó với công ty

STT

Hạng mục

Chi tiết công việc

Yêu cầu kết quả

1. Quản trị 

background image

10

- Xây dựng hệ thống nội quy công ty (liệt kê trước khi viết chi tiết)

1 lần đầu tiên
có cập nhật chỉnh 
sửa nếu cần

rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được, đúng, đủ

11

- Xây dựng hệ thống Quy định chung (liệt kê trước khi viết chi tiết)

1 lần đầu tiên
có cập nhật chỉnh 
sửa nếu cần

rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được, đúng, đủ

12

- Theo dõi việc thực hiện Nội quy, Quy định

1 lần/ngày

có bảng theo dõi việc thực hiện của các thành viên

13

- Xây dựng KPI chung 
   + Thực hiện theo kế hoạch đề ra
   + Thực hiện Nội quy, quy định
   + Sáng tạo công việc

1 lần đầu tiên
có cập nhật chỉnh 
sửa nếu cần

rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được, đúng, đủ

14

- Xây dựng KPI về công việc (phối hợp với các phòng ban)

1 lần đầu tiên
có cập nhật chỉnh 
sửa nếu cần

rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được, đúng, đủ

15

- Chấm KPI chung
- Chấm KPI công việc

hàng ngày
hàng tháng

Đúng, đủ, rõ ràng

16

- Theo dõi việc đóng bảo hiểm và hồ sơ bảo hiểm cho nhân sự làm việc
trên 3 tháng tại công ty.

mỗi khi có nhân sự 
phát sinh

Đầy đủ, chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày NV 
được đóng bảo hiểm

17

- Cập nhật thông tin về lao động, tiền lương, bảo hiểm

1 tháng/lần

Cập nhật đầy đủ

18

- Lập kế hoạch chi các khoản liên quan tới văn phòng, hành chính, nhân
sự, hoạt động nội bộ để trình lên TGĐ theo tháng, năm

1 lần/tháng
1 lần/năm

Hợp lý, đủ, rõ ràng các khoản

19

- Kế toán nội bộ: ghi thu chi và vào sổ tiền mặt

bất cứ khi nào có 
phát sinh

Đúng, đủ, rõ ràng

20

- Kiểm tra vào ra hoá đơn VAT, dư thuế

1 lần/tuần

Hợp lý, hợp pháp, hợp lệ

21

- Gọi điện giục công nợ

1 lần/tuần

Cấp thiết, mủi lòng nhưng dứt khoát

22

- Lịch trả công nợ với đối tác

1 lần/tuần

Đúng, đủ và thương thảo đến thống nhất

23

- Nắm thông tin dự án

1 lần/dự án

Đúng, đủ, rõ ràng

24

- Nắm tiến độ thực hiện dự án

1 lần/dự án
cập nhật theo dự án

Theo kế hoạch dự án nắm đúng, đủ, rõ ràng

25

- Xoát sét và hoàn thiện bộ Hợp đồng dự án

1 lần/dự án

Thông tin chính xác, đủ, rõ ràng

4. Thư ký 
dự án

2. Công tác 
Hành chính 
- Nhân sự

3. Công tác 
tài chính 
- kế toán

background image

26

- Hoàn thiện các chứng chỉ xuất xưởng, test sản phẩm để cấp cho bên A
hoặc chủ đầu tư

1 lần/dự án

Theo vật tư đầu vào lấy đủ, đúng

27

- Lấy hoá đơn đầu vào theo hồ sơ dự toán

1 lần/dự án

Theo định mức dự toán, lấy đủ, hợp lệ, hợp pháp

28

- Theo dõi tình hình thu chi, tạm ứng của dự án để làm công nợ phải trả
và công nợ phải thu

cập nhật theo dự án Theo tiến độ thanh toán nắm đúng, đủ, rõ ràng

29

- Lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng của dự án

1 lần/dự án
cập nhật theo dự án

Sắp xếp theo dự án, theo ngày tháng, gọn gàng, 
ngăn nắp, dễ lấy

30

- Báo cáo ngay với TGĐ các công việc không xử lý được

ngay và luôn

ngắn gọn, ra vấn đề

31

- Báo cáo theo định kỳ tần suất yêu cầu ở trên
   + báo cáo theo ngày
   + báo cáo theo tuần
   + báo cáo theo tháng
   + báo cáo theo năm
   + báo cáo theo dự án

theo tần suất

theo form, đúng, đủ, rõ ràng

32

- Hoàn thành kế hoạch công việc theo ngày

hàng ngày

làm đúng, đạt yêu cầu công việc
chưa xong chưa về

33

- Xây dựng mối quan hệ

20 người/tháng

vui vẻ, thân ái, tạo uy tín lâu bền

34

- Ai cũng là người bán hàng 
(trực tiếp hoặc gián tiếp)

5 người/năm

là khách hàng thực, có nhu cầu thực
hài lòng khi mua hàng

35

- Phối hợp với các nhân viên khác hoàn thiện công việc chung

khi có yêu cầu

nhiệt tình, tương thân, giúp đỡ

36

- Tham gia các hoạt động văn hoá nội bộ theo lịch chung của công ty

theo lịch

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

37

- Tham gia các hoạt động đào tạo theo lịch chung của công ty

theo lịch

hiệu quả, tiếp thu

38

- Thực hiện các nhiệm vụ nhỏ bất chợt khác phục vụ cho hoạt động chung
của công ty

bất kỳ

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

39

-  Thực hiện các công việc theo nội quy và quy định chung

hàng ngày

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

NHÂN SỰ                                                                TRƯỞNG PHÒNG HCNS                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC

4. Thư ký 
dự án

5. Cá nhân

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
474
0 trang
0
451

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
4489
2 tài liệu
0
1225
4 tài liệu
0
2087
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1958

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
7 tài liệu
0
4489
17/01/2019
2 tài liệu
0
1225
17/01/2019
4 tài liệu
0
2087
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
4 tài liệu
0
1958