Tài liệu

AK - KPI nvth

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Mục tiêu:

Tần suất

Chất lượng

1

- Chuẩn bị tài liệu cho TGĐ trong các công việc đi tiếp khách, gặp khách
hàng, cuộc họp, cuộc hẹn

khi có yêu cầu

Đúng, đầy đủ

2

- Soạn thảo các văn bản, công văn theo yêu cầu của TGĐ 

khi có yêu cầu

Công văn đúng, rõ ràng, trình bày đẹp

3

- Chuẩn bị công tác trà nước cho TGĐ và khách tới văn phòng

khi có yêu cầu

Lịch thiệp

4

- Lên kế hoạch chi tiết cho việc tuyển dụng các vị trí 
(gửi TP phê duyệt)

2 lần/năm

Kế hoạch chi tiết rõ ràng, lên cụ thể từng đầu việc, 
nếu cần yêu cầu hỗ trợ

- Thực hiện các công việc chi tiết cho đợt tuyển dụng
   + soạn mô tả công việc để đăng tuyển dụng
   + đăng tin tuyển dụng
   + nhận hồ sơ và sàng lọc hồ sơ
   + mời phỏng vấn
   + sắp xếp lịch phỏng vấn
   + tổ chức buổi tuyển dụng
   + thông báo trúng tuyển
   + hoàn thiện hồ sơ nhân sự

6

- Theo dõi lịch đào tạo chuyên môn cho các chuyên viên và lịch đào tạo
lớp key để toàn công ty tham gia mở rộng tầm nhìn
   + báo cáo cho NV cần đi học đăng ký và làm tờ trình xin đi học
   + báo cáo cho TP về lịch học toàn cty có thể tham gia ở bên ngoài

2 lần/tuần

Kịp thời, khoá học có chất lượng, có tầm nhìn

vị trí: nhân viên Hành chính tổng hợp

1. Công tác

Thư ký

5

2 lần/năm

Thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch
Tuyển được nhân sự như ý

2. Công tác 

Nhân sự

BẢNG CHỈ TIÊU CÔNG VIỆC

- Thực hiện các việc chi tiết bổ trợ cho TPHCNS và TGĐ
- Nâng cao nguồn nhân lực trong công ty
- 100% các công việc chi tiết được thực hiện và hoàn thành

STT

Hạng mục

Chi tiết công việc

Yêu cầu kết quả

background image

7

- Chủ trì việc đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự
   + đặt ra kỹ năng cần chia sẻ
   + liên hệ với chuyên gia đào tạo
   + gửi thư mời
   + chuẩn bị phòng đào tạo
   + chuẩn bị quà cảm ơn
   + mail cảm ơn chuyên gia
   + nhận bài thu hoạch gửi lại TGĐ

1 lần/tháng
khi liên hệ được

Tổ chức chuyên nghiệp, chuyên gia đào tạo và 
nhân sự hài lòng, thu được kết quả tốt

8

- Chủ trì việc đào tạo nội bộ
   + phân công cá nhân đào tạo (tự chọn kỹ năng)
   + chuyển tài liệu cho cá nhân
   + nhận file giáo án (power point) 
   + phối hợp với TP để kiểm tra giáo án
   + chuẩn bị phòng đào tạo
   + nhận bài thu hoạch gửi lại TGĐ

2 lần/tháng
vào chiều thứ 7

Tổ chức chuyên nghiệp, nhân sự hài lòng, thu 
được kết quả tốt

9

- Lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động nội bộ của công ty
(gửi TP phê duyệt)

theo lịch

Rõ ràng, chi tiết

10

- Chủ trì việc triển khai hoạt động nội bộ
   + tìm địa điểm
   + tập trung mọi người và hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch
   + chi trả các chi phí ngoài nếu có
   + tổng kết hoạt động (chi phí, kinh nghiệm)

theo lịch

Tổ chức chuyên nghiệp, nhân sự tham gia nhiệt 
tình, vui vẻ, gắn kết

11

- Chủ trì tổ chức cuộc họp hàng tuần
   + chuẩn bị phòng họp, tài liệu, bánh kẹo
   + thư ký cuộc họp: ghi chép nội dung và ấn định thời gian
   + thực hiện cuộc họp theo đúng quy trình
   + tổng kết cuộc họp, email lại nội dung biên bản cuộc họp

1 lần/tuần
+ 1 lần/tháng

Đúng quy trình, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn 
nêu quan điểm và nhận trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm 5S về môi trường làm việc
   + mọi thứ sắp xếp gọn gàng, đúng vị trí
   + đồ dùng, văn phòng được lau dọn và trang hoàng

hàng ngày

Sạch sẽ, đúng vị trí, đẹp

   + mua hoa tươi mỗi đầu tuần

1 lần/tuần

Đẹp, tươi, bền cho 1 tuần

   + mua hoa quả thắp hương ngày rằm, mồng 1 âm lịch

2 lần/tháng

Đủ, lịch sự

13

- Chịu trách nhiệm về bảo quản tài sản 
   + lập sổ theo dõi tài sản chung

1 lần duy nhất cập 
nhật khi thêm tsan

Đủ, dễ kiểm tra

14

   + kiểm tra hàng tuần về việc sử dụng tài sản

1 lần/tuần

phát hiện sớm, kịp thời sửa chữa

15

   + gọi thợ sửa chữa khi có lỗi, hỏng, cần bảo hành

khi phát sinh

ngay và hoàn thiện

12

3. Công tác

Hành chính

2. Công tác 

Nhân sự

background image

16

- Chịu trách nhiệm về cấp phát văn phòng phẩm

+ 1 tháng 1 lần đưa phiếu yêu cầu về văn phòng phẩm tới các bộ phận,

cá nhân để lên dự trù văn phòng phẩm
   + trình TGĐ phê duyệt
   + mua sắm
   + lập sổ phát văn phòng phẩm và theo dõi lượng dùng

1 lần/tháng

Đủ, không thừa, không lãng phí

17

- Lưu trữ công văn giấy tờ khối hành chính, nhân sự, kế toán
   + tạo sổ theo dõi giấy tờ lưu trữ, vào ra hoặc kẹp ngoài file
   + tạo mỗi mục 1 file riêng
   + phần nội bộ 
   + phần kế toán

khi phát sinh

Gọn gàng, đúng vị trí, dễ tìm, dễ lấy

18

- Cấp phát công văn, giấy tờ cho cá nhân khi cần
   + có sổ theo dõi việc cá nhân lấy, mượn giấy tờ
   + báo cáo tình hình nếu giấy tờ k được trả, mất

khi phát sinh

Dễ theo dõi, tránh thất lạc

19

4. Công tác
hỗ trợ kế toán

- Giao, nhận tiền mặt, chuyển tiền qua ngân hàng cho đối tác, khách hàng,
cá nhân, công ty có liên quan

1 lần /tuần

Giữ uy tín, đúng, đủ

20

- Báo cáo ngay với TGĐ các công việc không xử lý được

ngay và luôn

ngắn gọn, ra vấn đề

21

- Báo cáo theo định kỳ tần suất yêu cầu ở trên
   + báo cáo theo ngày
   + báo cáo theo tuần
   + báo cáo theo tháng
   + báo cáo theo năm
   + báo cáo theo dự án

theo tần suất

theo form, đúng, đủ, rõ ràng

22

- Hoàn thành kế hoạch công việc theo ngày

hàng ngày

làm đúng, đạt yêu cầu công việc
chưa xong chưa về

23

- Xây dựng mối quan hệ

20 người/tháng

vui vẻ, thân ái, tạo uy tín lâu bền

24

- Ai cũng là người bán hàng 
(trực tiếp hoặc gián tiếp)

5 người/năm

là khách hàng thực, có nhu cầu thực
hài lòng khi mua hàng

25

- Phối hợp với các nhân viên khác hoàn thiện công việc chung

khi có yêu cầu

nhiệt tình, tương thân, giúp đỡ

26

- Tham gia các hoạt động văn hoá nội bộ theo lịch chung của công ty

theo lịch

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

27

- Tham gia các hoạt động đào tạo theo lịch chung của công ty

theo lịch

hiệu quả, tiếp thu

28

- Thực hiện các nhiệm vụ nhỏ bất chợt khác phục vụ cho hoạt động chung
của công ty

bất kỳ

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

29

-  Thực hiện các công việc theo nội quy và quy định chung

hàng ngày

nhiệt tình, trách nhiệm, vui vẻ

3. Công tác

Hành chính

5. Cá nhân

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
579
0 trang
0
947

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
5042
2 tài liệu
0
1369
4 tài liệu
0
2358
4 tài liệu
0
2194

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
5042
17/01/2019
2 tài liệu
0
1369
17/01/2019
4 tài liệu
0
2358
17/01/2019
4 tài liệu
0
2194