Tài liệu

A1 QuangBaHinhAnhCongTy

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. 

“Quảng bá hình ảnh công ty”

 là gì?

Tạo dựng một hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp của FPT trong mọi hoàn cảnh

 Trung thành và cam kết lâu dài với FPT.

 Nói tốt về công ty ngay cả khi không đồng ý với một số quyết định và chính sách của công

ty.

 Xây dựng một hình ảnh trung thực và tích cực về công ty trước công chúng.

 Bảo vệ một cách hợp lý và thuyết phục về lợi ích của công ty.

Quảng bá hình ảnh công ty (Representing FPT)

1

A1- QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH CÔNG TY

A1- QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH CÔNG TY

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Quảng bá hình ảnh công ty”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

Tạo được ấn tượng tích cực về FPT với những người bên ngoài công ty.

Xử sự một cách chuyên nghiệp và đưa ra những đánh giá tốt về FPT khi đóng vai trò là
người   đại   diện   của   công   ty   (VD:   trong   chuyến   công   tác,   du   lịch,   quan   hệ   công
chúng,...).

Nói về FPT một cách tích cực và nhiệt tình trong các cuộc nói chuyện và gặp mặt với
những người ở bên trong và ngoài Công ty.

- Tạo được ấn tượng tích cực về công ty trong khi liên hệ với các đối tượng hữu quan bên

ngoài công ty.

- Xử sự một cách chuyên nghiệp và đưa ra những đánh giá tốt về công ty với vai trò là người

đại diện của FPT (VD: trong chuyến công tác, du lịch, quan hệ công chúng,...)

- Nói về công ty một cách nhiệt tình và tích cực trong các cuộc họp hoặc nói chuyện với những

người bên trong và bên ngoài FPT.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc tốt

-  

Tạo dựng được hình ảnh tốt về công ty trong những tình huống tương đối khó khăn và

phức tạp với các đối tượng hữu quan bên ngoài công ty.

Có khả năng khiến người khác có cảm nhận tốt về công ty.

Biểu lộ sự cam kết với công ty trong lời nói và hành động trong mọi mối liên lạc với những

nhân vật bên ngoài công ty.

Thành công trong việc đem lại lợi ích cho công ty, gây ảnh hưởng tới việc ra quyết định có

liên quan đến công ty của những người bên ngoài công ty.

Xây dựng những ví dụ điển hình về công ty trong vai trò một người đại diện, nâng cao hình

ảnh và danh tiếng của công ty thông qua sự tin tưởng và cam kết lâu dài với công ty.

Khiến người khác nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh công ty một

cách chuyên nghiệp và tích cực.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

Cấp 3

Một chuyên viên giỏi

Có khả năng “đánh bóng” tên tuổi của công ty trong những tình huống rất phức tạp và khó

khăn trước những quan chức cấp cao nhất của chính phủ, khách hàng, báo chí và những
người có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với ngành kinh doanh của doanh nghiệp.

Có khả năng trình bày một cách hiệu quả và thuyết phục về công ty và sản phẩm của

công ty trước một lượng khán giả đông và khác nhau; luôn thành công trong việc xoá
bỏ những hoài nghi không tốt về hình ảnh của công ty.

Hành động một cách chuyên nghiệp ngay cả trong những tình huống khó khăn và nhạy cảm

nhất với các đối tượng hữu quan bên ngoài công ty; đảo ngược những tình thế tiêu cực thành
những kết quả có lợi cho công ty.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

Quảng bá hình ảnh công ty (Representing FPT)

2

background image

Có khả năng “đánh bóng” tên tuổi công ty, xử sự khéo léo trong các tình huống giao
tiếp rất khó khăn với những quan chức, báo chí truyền thông, khách hàng ở cấp cao
nhất và những người có ảnh hưởng trong ngành.

Trình bày hiệu quả và thuyết phục về công ty và sản phẩm với các loại đối tượng khác nhau,
xua tan mọi hoài nghi về quan điểm kinh doanh của FPT.

Hành động một cách chuyên nghiệp ngay cả trong những tình huống khó khăn và nhạy
cảm nhất với các đối tượng hữu quan bên ngoài công ty; đảo ngược những tình thế bất
lợi thành những kết quả có lợi cho công ty.

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào điều này, bạn có thể

 bị coi là giả dối , coi trọng hình ảnh và

việc xây dựng hình ảnh cho công ty hơn cả tình hình thực tế và những sự việc cụ thể.
bị coi là giả dối; có thể coi trọng hình ảnh và việc xây dựng hình ảnh cho công ty hơn cả tình
hình thực tế và những sự việc cụ thể.

Quảng bá hình ảnh công ty (Representing FPT)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
409
0 trang
0
419
0 trang
0
434
0 trang
0
494
0 trang
0
848

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
800
6 tài liệu
0
3169
5 tài liệu
0
2862
7 tài liệu
0
3574
9 tài liệu
0
4884

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
800
17/01/2019
6 tài liệu
0
3169
17/01/2019
5 tài liệu
0
2862
17/01/2019
7 tài liệu
0
3574
17/01/2019
9 tài liệu
0
4884