Tài liệu

9 Quy trinh ke toan phai thu khac

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kế toán phải thu khác 
Sơ đồ 08: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
358
18/09/2018
5 tài liệu
0
1110
18/09/2018
3 tài liệu
0
541
18/09/2018
10 tài liệu
0
1703
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
995
18/09/2018
5 tài liệu
0
918
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
296
18/09/2018
4 tài liệu
0
1037
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
2428
18/09/2018
10 tài liệu
0
1520
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
1668