Tài liệu

8 Test kha năng word exel 3

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 0808/CV-KH/EDUVIET

V/v: Tuyển dụng quản trị viên tập sự

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..

Kính gửi:

Ban Giám Hiệu Trường Học Viện Tài Chính 

Đoàn TNCS HCM Trường Học viện Tài Chính

Được sự uỷ nhiệm của công ty Nestlé, Công ty cổ phần tư vấn giáo dục

Việt Nam tuyển dụng quản trị viên thực tập tại Công ty Nestlé (03 quản trị viên,

lương khởi điểm 300$) . Với mong muốn tìm được các quản trị viên giỏi từ các

sinh viên của Quý Trường, Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam mong muốn

nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Ban Giám Hiệu và Đoàn TNCS HCM Trường

Học viện Tài chính, để có thể hoàn thành tốt đợt tuyển dụng quản trị viên thực tập.

Rất mong nhận sự hợp tác từ Quý Trường.

Trân trọng hợp tác!

Nơi gửi:

T/M Công ty EduViet

- Ban giám hiệu Trường học viện Tài chính                        Giám đốc Tuyển Dụng

- Đoàn TNCS HCM Trường học viện tài chính

- Lưu VP EduViet

         


đ


đ

10 
đ


đ

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
681
0 trang
0
1414
0 trang
0
1168
0 trang
0
671
0 trang
0
776
0 trang
0
659
0 trang
0
533
0 trang
0
1015
0 trang
0
773

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6376

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6376