Tài liệu

8 Quy trinh Ke toan phai thu cua khach hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kế toán phải thu của khách hàng 
Sơ đồ 07: KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3542
18/09/2018
3 tài liệu
0
2026
18/09/2018
10 tài liệu
0
6535
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3441
18/09/2018
5 tài liệu
0
3233
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3174
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9426
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
10 tài liệu
0
5970
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0