Tài liệu

8 Quy trinh Ke toan phai thu cua khach hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kế toán phải thu của khách hàng 
Sơ đồ 07: KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
728
18/09/2018
5 tài liệu
0
1782
18/09/2018
3 tài liệu
0
886
18/09/2018
10 tài liệu
0
2826
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1597
18/09/2018
5 tài liệu
0
1518
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
470
18/09/2018
4 tài liệu
0
1572
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
4008
18/09/2018
10 tài liệu
0
2584
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2622