Tài liệu

8. KPI phong HCNS

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BỘ KPI TEMPLATE 

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

I. Giới thiệu bộ KPI Template phòng Kế toán

1. Mục đích:

Hệ thống hóa các mục tiêu KPI phòng Hành chính nhân sự.
Hỗ trợ nhà quản lý thu lập thông tin, dữ liệu đánh giá cho các mục tiêu KPI phòng HCNS. 
Phân tích, báo cáo nguyên nhân, cách khắc phục lỗi, đề xuất các phương án giúp nhân viên đạt
được các mục tiêu KPI đã thiết lập.
Trích xuất báo cáo đánh giá tháng, quý, năm cho từng nhân viên, phòng ban theo từng mục 
tiêu.
Theo dõi, lưu trữ dữ liệu đánh giá KPI một cách tự động bằng phần mềm
Hạn chế hồ sơ giấy tờ, thuận tiện trong việc thu thập dữ liệu, đánh giá, phân tích mục tiêu KPI.
Công bằng khi đánh giá.
Tiết kiệm thời gian, công sức.

2. Nội dung
- Ngân hàng KPI phòng HCNS: bao gồm 27 tiêu chí đánh giá và 118 mục tiêu KPI.

STT

TIÊU CHÍ

1

001

Năng lực lập Kế hoạch (Nhân sự - đào tạo - Chi phí)

2

002

Hiệu quả tuyển dụng (Xem hình minh họa 13-14-15-16-17)

3

003

Tình trạng nghỉ việc (xem hình minh họa 9-10-11-12)

4

004

Thỏa mãn nhân viên

5

005

Mức độ trung thành

6

006

Tinh thần đoàn kết-TeamWork

7

007

Tinh thần nhiệt huyết nhân viên

8

008

Tính tuân thủ hoạt động công ty (Xem hình minh họa 1-2-3)

9

009

Chất lượng nguồn lực

10

010

Hiệu quả sau đào tạo

11

011

Tổ chức đào tạo

12

012

Tìm kiếm hồ sơ tuyển dụng

13

013

Tham gia phỏng vấn  (Xem hình minh họa 13-14-15-16-17)

14

014

Thủ tục phỏng vấn  (Xem hình minh họa 13-14-15-16-17)

15

015

Quản lý HSNS

16

016

Thủ tục đăng ký BHXH

17

017

Payroll

18

018

Quản lý công văn

19

019

Quản lý MMTB (Xem hình minh họa 4-5-6-7-8)

20

020

Chi phí HC

21

021

Quản lý HCVP

22

022

Tuân thủ điều động cấp trên

23

023

An toàn lái xe

background image

24

024

Bảo dưỡng Xe

25

025

Chi phí vận chuyển

26

026

Quản lý dụng cụ vệ sinh

27

027

Báo cáo

28

028

Lưu trữ hồ sơ

29

029

Đánh giá nhân viên

20

020

Chỉnh sửa dữ liệu

-

Hệ thống Cơ sở dữ liệu, form mẫu đánh giá (Xem hình ảnh minh họa).

II. Hình ảnh về hệ thống đánh giá:

1. Ví dụ minh họa Tiêu chí 008: Tính tuân thủ hoạt động công ty.

1.a.

Tiêu chí này bao gồm:

Mục tiêu: 064 – Chấp hành quy định công ty (Đánh giá KPI cho từng nhân viên) 
Mục tiêu 065 – Mức độ vi phạm nhân viên (Đánh giá từng phòng ban)
1.b. Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập dữ liệu theo dõi vào “Bảng theo dõi vi phạm quy định công ty” (Bảng này được
thiết kế sẵn và cài đặt trên máy tính)

Hình 1: Bảng nhập liệu

background image

Bước 2: Xem kết quả báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu KPI cho từng nhân viên 
theo tháng-quý-năm  Mục tiêu 064 (Báo cáo tự động tùy theo yêu cầu của người sử dụng)

Hình 2: Báo cáo mục tiêu 064

Bước 3: Xem kết quả báo cáo mức độ vi phạm nhân viên từng phòng ban (Báo cáo tự động
tùy theo yêu cầu của người sử dụng)

Hình 3: Báo cáo mục tiêu 065

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
978
10 tài liệu
0
6489
4 tài liệu
0
2128
9 tài liệu
0
4843
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2238
1 tài liệu
0
1623

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
978
17/01/2019
10 tài liệu
0
6489
17/01/2019
4 tài liệu
0
2128
17/01/2019
9 tài liệu
0
4843
17/01/2019
4 tài liệu
0
2224
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2238
17/01/2019
1 tài liệu
0
1623