Tài liệu

8 Kiem soat noi bo trong quy trinh tien luong

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                            KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TIỀN LƯƠNG

Các quy trình về nhân sự

- Quy trình tuyển dụng

- Quy trình KL

- Quy trình tiền lương

- Quy trình bổ nhiệm, điều chuyển

- Quy trình đánh giá nhân sự

=> Chúng ta tập trung nghiên cứu về quy trình tiền lương

Nội dung nghiên cứu

- Khái niệm về tiền lương

- Cơ sở hưởng lương 

- Nguyên tắc quyết định mức lương

- Chức năng cơ bản của quy trình

- Mục tiêu của quy trình

- Rủi ro trong quy trình

- Cơ chế kiểm soát trong quy trình

- Quy trình & chứng từ

- Quy chế hoá các cơ chế kiểm soát trong “quy trình tiền lương”

Khái niệm về tiền lương 

- Tiền lương có thể là : thu nhập của người lao động

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Tiền lương có thể là : chi phí của người sử dụng lao động

- Tiền lương là giá cả hàng hoá sức lao động

- Khi chúng ta nghiên cứu quy trình nghiệp vụ này, tiền lương sẽ được hiểu như sau :

“Là các khoản thu nhập mang tính thường xuyên mà nhân viên của công ty được hưởng từ công 

ty”

Tiền lương có thể bao gồm :

- Lương căn bản và

- Thu nhập thường xuyên khác, chẳng hạn :

+ Hoa hồng doanh số

+ Tiền làm thêm giờ

+ Tiền tăng ca sản xuất …

Quan điểm về tiền lương

- Vấn đề “người bóc lột người”

- Vấn đề “làm giàu cho chủ”

- Vấn đề “ tầm nhìn” và “sứ mệnh” của công ty 

- Win – win Basis => win1 – win2 – win3…

Cơ sở hưởng lương

- Lương theo thời gian (lương tháng): (Nhân viên văn phòng)

- Lương theo sản phẩm: (Nhân viên sản xuất)

- Lương theo doanh số: (Nhân viên bán hàng)

- Lương theo công nợ: (NV sản xuất hoặc lao động thời vụ)…

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Nguyên tắc quyết định mức lương

1. Căn cứ vào mức đóng góp của nhân viên. Mức đóng góp này được xác định dựa vào sự đánh 

giá :

- Khả năng có thể đóng góp (NV mới)hay

- Thực tế đóng góp (nhân viên củ) đối với công ty

(Năng lực chỉ là một trong những yếu tố để đánh giá mức đóng góp của nhân viên chứ không 

phải là căn cứ duy nhất) 

2. Căn cứ vào thị trường lao động hiện tại

- Những công ty cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực ;

- Những công ty cùng là tư nhân, hay cùng là nhà nước, hay cùng là nước ngoài, cùng là công ty 

của châu Âu, cùng là công ty của Mỹ…

- Những công ty cùng là địa bàn hoạt động

- Những công cùng hoàn cảnh (thâm niên trong ngành, giống nhau về văn hoá quản lý,…….

=> Sự công bằng giữa công ty mình với công ty khác 

3. Căn cứ vào tình hình kinh doanh & khả năng tài chính của công ty

- Tình hình kinh doanh tốt & khả năng tài chính tốt (đang ăn nên làm ra) => Lương cao hơn so 

với thị trường lao động (Công ty giàu lên thì NV cũng được giàu lên)

- Tình hình kinh doanh & khả năng tài chính không tốt (đang chựng lại hay đi xuống) => Lương 

thấp hơn so với thị trường lao động (Nhân viên chia sẽ với công ty lúc khó khăn)

=> Sự công bằng giữa chủ sở hữu và nhân viên 

4. Căn cứ vào sự công bằng

- Giữa các nhân viên cùng phòng và giữa các bộ phận trong cùng công ty

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan