Tài liệu

7.1 Test vi tri nhan vien tu van kinh doanh

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

BÀI TRẮC NGHIỆM VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Thời gian làm bài: 20 phút

Hướng dẫn thực hiện:
Bạn hãy chọn phương án trả lời ĐÚNG hoặc SAI (vào bng 
tr
ả li của phiếu trả lời) cho các câu hỏi dưới đây . 

Nội dung câu hỏi

Điểm

Đ

S

1. Mọi người có hay tìm đến bạn để xin lời khuyên không?
2. Bạn có thích thú khi tìm cách giải quyết các vấn đề không?
3. Bạn là người hay suy luận?
4. Bạn có biết nhiều kỹ năng giải quyết vấn đề không?
5. Bạn có thích nghiên cứu không?
6. Bạn có một vốn từ vựng phong phú?
7. Bạn thường xuyên tránh sử dụng những từ “lóng” hoặc thuật ngữ khó hiểu?
8. Mọi người có cho rằng bạn là một thính giả tốt không?
9. Bạn hiểu cách giao tiếp phi ngôn ngữ ví dụ như ngôn ngữ cử chỉ?
10. Bạn có kỹ năng viết tốt?.
11. Bạn có cảm thấy thoải mái khi thuyết trình trước một nhóm người?
12. Bạn có kinh nghiệm quản lý dự án không?
13. Bạn có cái nhìn tổng thể và chia nhỏ vấn đề để có thể giải quyết từng 
phần?
14. Bạn là người có óc tổ chức tốt?
15. Bạn có thường xuyên hoàn thành công việc đúng hạn chót?
16. Bạn có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm không?
17. Bạn có thực hiện đúng quy định kinh doanh?

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Đánh dấu vào phần trả lời của bạn như
ví dụ dưới đây, mỗi câu hỏi chỉ có một 
câu trả lời đúng.
              Đ     S         
Vd:

Phần trả lời:

    Đ    S          

                  Đ     S                                           Đ     S

1.  

      2.

    3.

4.

      5.

   6.

7.

      8.

   9.

10.

    11.

 12.

13.  

    14.

 15.

16.

    17.

    

Số câu đúng

Điểm

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

PHẦN ĐÁP ÁN

Phần này dành riêng cho cán bộ nhân sự để chấm điểm

P

      hâ

   n

     l  o

      ạ

  i   đá

       n

  h

         g

  i      á :

1. Nếu ứng viên trả lời “Đúng” với tất cả các câu hỏi trên, ứng viên có khả năng làm
một nhà tư vấn kinh doanh tốt.

2. Với câu trả lời “Sai”:

- Các câu hỏi từ 1 đến 5 liên quan đến các kỹ năng giải quyết vấn đề, 

- Các câu hỏi 6 đến 11 là các kỹ năng giao tiếp, 

- Các câu hỏi 12 đến 16 là kỹ năng quản lý  

- Câu hỏi 17 liên quan đến nguyên tắc kinh doanh. 

Các câu hỏi này dùng để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên cũng như những khiếm 
khuyết của ứng viên và để chuẩn bị kế hoạch đào tạo sau này. 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4881
10 tài liệu
0
6297
5 tài liệu
0
2314
2 tài liệu
0
1054
2 tài liệu
0
1093
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4881
23/09/2018
10 tài liệu
0
6297
23/09/2018
5 tài liệu
0
2314
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
2 tài liệu
0
1093
23/09/2018
1 tài liệu
0
722