Tài liệu

7.0 PV vi tri nhan vien tu van

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TƯ VẤN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:

- Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được 

xây dựng theo từng cấp và có 7 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá phong cách làm việc; 
Phần 2: đánh giá năng lực chuyên môn, Phần 3: đánh giá tính sáng tạo, Phần 4: đánh giá
kỹ năng cá nhân, Phần 5: đánh giá quan điểm về tài chính, Phần 6: đánh giá về mức độ 
độc lập và tinh thần cầu tiến trong công việc, Phần 7: đánh giá về mối quan hệ trong công 
việc.

- Ứng viên trả lời câu hỏi theo thang điểm từ 1 đến 5. 1: hoàn toàn không đồng ý

2: không đồng ý; 3: không có ý kiến; 4: đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý. Cán bộ phỏng 
vấn tích vào ô tưng ứng với câu trả lời của ứng viên.

- Cán bộ phỏng vấn có thể hỏi thêm để làm rõ câu trả lời của ứng viên.

Nội dung câu hỏi

Điểm

1

2

3

4

5

Phần 1: đánh giá phong cách làm việc

1. Bạn thích làm việc cho nhiều dự án ?
2. Bạn thích làm việc độc lập hơn là làm việc theo nhóm
3. Bạn là một người năng động và có nhiều sáng kiến để hoàn thành 
các dự án
4. Bạn thích đặt ra kế hoạch thời gian làm việc của bản thân mình và 
có trách nhiệm về công việc của mình 
5. Bạn đặt ra những mục tiêu hàng ngày, tuần và tháng

Phần 2: đánh giá năng lực chuyên môn

1. Bạn có nhiều (trên 5) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của Bạn 
2. Bạn có kỹ năng sắc bén
3. Bạn có bằng cấp/chứng chỉ cần thiết trong lĩnh vực của mình
4. Bạn luôn học hỏi các kỹ năng và chuyên môn mới 
5. Bạn có kỹ năng và chuyên môn cần thiết

Phần 3: đánh giá tính sáng tạo

1. Bạn là một người giải quyết vấn đề, sẵn sàng giải quyết mọi vấn 
đề khó khăn
2. Bạn thích tìm ra các ý tưởng để giải quyết các vấn đề khó khăn
3. Bạn luôn tìm kiếm những cách, phương pháp mới để làm việc hiệu
quả
4. Khi Bạn không biết điều gì, Bạn biết phải tìm câu trả lời ở đâu.
5. Bạn có thể dạy và chia sẻ cho mọi người các phương pháp của Bạn

Phần 4: đánh giá kỹ năng cá nhân

1. Bạn có khả năng giao tiếp tốt và thích trò chuyện với mọi người
2. Bạn phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống
3. Bạn là một người thích công việc tiếp thị và bán hàng
4. Bạn có thể làm việc nghiêm túc trong bất kể môi trường làm việc 

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TƯ VẤN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

nào. 
5. Bạn biết cách thuyết phục và tự tin vào khả năng của mình

Phần 5: đánh giá quan điểm về tài chính

1. Bạn có thể quản lý được việc chi tiêu của dự án cũng như các 
khoản nợ.
2. Bạn không cần tiền bảo hiểm/y tế và có thể tự mua chúng mà 
không cần sự đóng góp của nhà tuyển dụng.
3. Bạn có nguồn tài chính và có thể trang trải chi phí cho những năm 
đầu.
4. Bạn không cần sự ổn định trong công việc – ngay cả hiện tại bây 
giờ.
5. Bạn sẵn sàng chịu thiệt về mặt tiền bạc nếu thấy đó là cần thiết

Phần 6: đánh giá về mức độ độc lập và tinh thần cầu tiến trong công việc

1. Bạn có thể làm việc hiệu quả mà không cần có sự giúp đỡ của 
đồng nghiệp
2. Bạn biết cách điều chỉnh thời gian của mình, quản lý việc thanh 
toán, thuế, và thủ tục kế toán.
3. Bạn sẵn sàng bỏ tiền ra để học hỏi kinh nghiệm. 
4. Bạn sẵn sàng bỏ tiền vào các tổ chức nghề nghiệp cũng như là các 
cuộc hẹn gặp
5. Bạn là người thông thạo máy vi tính và am hiểu về web.

Phần 7: đánh giá về mối quan hệ trong công việc.

1. Bạn rất nổi tiếng và có mối quan hệ tốt trong nghề nghiệp của 
mình 
2. Bạn có nhiều mối quan hệ trong nghề của Bạn 
3. Bạn có liên hệ với những tổ chức cộng đồng hoặc hành chính
4. Bạn luôn đưa ra những ý kiến tham khảo cho mọi người
5. Bạn có nhiều tài liệu công việc đáng tin cậy

Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

1

2

3

4

5

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TƯ VẤN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Giải thích:
... Dưới 70 điểm: Ứng viên nên làm công việc cố định của mình toàn thời gian. 
...71-139 điểm: Ứng viên có khả năng. Ứng viên nên làm nghề tư vấn bán thời gian trong 
khi vẫn làm công việc cố định của mình
...Trên 140 điểm: Ứng viên có những kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề tư vấn. 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4881
10 tài liệu
0
6296
5 tài liệu
0
2313
2 tài liệu
0
1054
2 tài liệu
0
1093
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4881
23/09/2018
10 tài liệu
0
6296
23/09/2018
5 tài liệu
0
2313
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
2 tài liệu
0
1093
23/09/2018
1 tài liệu
0
722