Tài liệu

7 Quy trinh ke toan vay dai han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán vay dài hạn
Sơ đồ 06: KẾ TOÁN VAY DÀI HẠN

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
462
18/09/2018
5 tài liệu
0
1321
18/09/2018
3 tài liệu
0
654
18/09/2018
10 tài liệu
0
2065
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1192
18/09/2018
5 tài liệu
0
1110
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
352
18/09/2018
4 tài liệu
0
1200
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
2921
18/09/2018
10 tài liệu
0
1806
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
1918