Tài liệu

7. KPI phong Kinh doanh

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

BỘ KPI TEMPLATE PHÒNG KINH DOANH

I. Giới thiệu bộ KPI Template phòng Marketing

1. Mục đích:

Hệ thống hóa các mục tiêu KPI phòng Kinh doanh.
Hỗ trợ nhà quản lý thu lập thông tin, dữ liệu đánh giá cho các mục tiêu KPI phòng Kinh
doanh Phân tích, báo cáo nguyên nhân, cách khắc phục lỗi, đề xuất các phương án giúp nhân
viên đạt được các mục tiêu KPI đã thiết lập.
Trích xuất báo cáo đánh giá tháng, quý, năm cho từng nhân viên, phòng ban theo từng mục 
tiêu.
Theo dõi, lưu trữ dữ liệu đánh giá KPI một cách tự động bằng phần mềm.
Hạn chế hồ sơ giấy tờ, thuận tiện trong việc thu thập dữ liệu, đánh giá, phân tích mục tiêu 
KPI.
Công bằng khi đánh giá.
Tiết kiệm thời gian, công sức.

2. Nội dung

Ngân hàng KPI phòng Kinh doanh: bao gồm 17 tiêu chí đánh giá và 85 mục tiêu KPI. 

DANH MỤC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

STT  MàTIÊU CHÍ
1

001

Năng lực lập KH Kinh doanh

2

002

Quản lý viếng thăm

3

003

Thông tin thị trường

4

004

Lập đơn hàng

5

005

Thiệt hại trong bán hàng (Xem hình 1)

6

006

Đơn hàng hoàn hảo (Hình 2-3)

7

007

Khách hàng hoàn hảo

8

008

SKU hoàn hảo

9

009

Tăng kênh phân phối (Hình 4)

10

010

Độ phủ (Hình 5-6-7-8)

11

011

Ôn định kênh phân phối (Hình 2-3)

12

012

Hàng trả (Hình 9-10-11)

13

013 Hàng tồn kho (Hình 12-13)

14

014 Doanh số (Hình 14-15-16-17-18)

15

015 Chi phí bán hàng (Hình 19)

16

016 SP mới

17

017 Hiệu quả SP mới

Hệ thống Cơ sở dữ liệu, form mẫu đánh giá (Xem hình ảnh minh họa).

background image

II. Hình ảnh minh họa về hệ thống đánh giá

Tất cả các báo cáo mục tiêu KPI được minh họa dưới đây đểu được trích xuất từ chương trinh được 
cài đặt trực tiếp trên máy tính để theo dõi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
1. Ví dụ minh họa tiêu chí 005

Hình 1: Báo cáo nợ xấu

2. Ví dụ minh họa tiêu chí 006 – 011

Hình 2: Báo cáo đơn hàng hoàn hảo

background image

Hình 3: Phân tích chi tiết nguyên nhân lỗi, hành động khắc phục

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
978
10 tài liệu
0
6489
4 tài liệu
0
2128
9 tài liệu
0
4843
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1864
4 tài liệu
0
2239
1 tài liệu
0
6993

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
978
17/01/2019
10 tài liệu
0
6489
17/01/2019
4 tài liệu
0
2128
17/01/2019
9 tài liệu
0
4843
17/01/2019
4 tài liệu
0
2224
17/01/2019
3 tài liệu
0
1864
17/01/2019
4 tài liệu
0
2239
17/01/2019
1 tài liệu
0
6993