Tài liệu

6.4 KPI nang suat

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI -Năng suất 

 
1.  Năng suất bởi đơn hàng: 
 
-  Công thức: Tính năng suất theo từng đơn hàng. 
 
-  Mục đích: so sánh giữa các đơn hàng với nhau, xác định độ khó của từng đơn hàng và 

bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao một đơn hàng có năng suất cao hay thấp. 

 

Stt 

Số oder  Chuyền  Đơn vị 

Năng suất 

Lý do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Năng suất theo cá nhân: 
 
-  Năng suất cá nhân là số lượng sản phẩm của mỗi cá nhân làm trong một đơn vị thời 

gian. 

 
-  Thông qua chỉ tiêu này, bạn sẽ biết công nhân nào làm hiệu quả. 
 
-  Lưu ý: số lượng sản phẩm được tính là sản phẩm đạt chất lượng. Có những công nhân 

năng suất cao nhưng tỷ lệ hàng hư cao hơn rất nhiều. 

 
3.  Năng suất theo bộ phận: 
 
-  Năng suất theo bộ phận được tính theo số sản phẩm bộ phận đó theo thời gian. 
 
-  Có những bộ phận sản phẩm được làm bởi riêng từng cá nhân hoặc có thể là sản 

phẩm do cả bộ phận làm ra. 

 
-  Năng suất theo bộ phận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc của cá bộ phận và 

người quản lý bộ phận đó. 

 
4.  So sánh năng suất: 
 

So sánh năng suất giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu để tìm ra giải pháp phù hợp 

cho công ty của bạn. 
 

Bạn nên so sánh năng suất theo các góc độ nào? 

 
-  Giữa các cá nhân với nhau 
 
-  Giữa các bộ phận với nhau 
 
-  Giữa công ty với các đơn vị trong ngành và các công ty khác trên thế giới. 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
329
0 trang
0
678

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4489
3 tài liệu
0
1300
5 tài liệu
0
2047
3 tài liệu
0
1376
3 tài liệu
0
1314

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
10 tài liệu
0
4489
21/01/2019
3 tài liệu
0
1300
21/01/2019
5 tài liệu
0
2047
21/01/2019
3 tài liệu
0
1376
21/01/2019
3 tài liệu
0
1314