Tài liệu

6.2 kpi quan ly nguyen vat lieu

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI – Quản lý nguyên vật liệu

1. Định mức sử dụng nguyên vật liệu

-

Định mức sử dụng NVL là số lượng NVL được sử dụng trong một sản phẩm.

-

Lập định mức giúp bạn quản lý định giá được sản phẩm, tiết kiệm NVL.

2. Tỷ lệ tiêu hao NVL cho phép:

-

Tỷ lệ tiêu hao là tỷ lệ % hao hụt cho phép của NVL trong một đơn hàng

-

Tỷ lệ này thường là 3 – 5 % tuỳ loại đơn hàng.

3. Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao:
   
-

Công thức: =  

-

Tỷ lệ này đo lường bằng tỷ lệ 100 %. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã tiêu 
tốt càng nhiều NVL ngoài định mức.

-

Tỷ lệ này giúp bạn xác định mức tiêu hao trung bình của NVL từ đó có quyết định tỷ 
lệ phù hợp cho các đơn hàng sắp tới.

4. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi NVL:

-

Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do tính chất NVL đó, đo bằng số lượng và 
giá trị bằng tiền.

-

Tỷ lệ này giúp bạn đánh giá được chất lượng hàng của nhà cung cấp.

5. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi của công nhân:

-

Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do lỗi của công nhân, đo bằng số lượng và 
giá trị bằng tiền.

-

Nếu biết được nguyên nhân này, bạn cần xem xét cách thao tác, vận hành của công 
nhân.

6. Các lỗi khác:

-

Do bảo quản không tốt

-

Do dính dầu máy…

7. Nguyên tắc:

-

Tiết kiệm chi phí NVL giúp bạn giảm giá thành sản xuất.

-

Đối với các đơn vị gia công sử dụng NVL của khách hàng thì tiết kiệm NVL mang lại
cho nhà máy một nguồn thu không nhỏ.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
416
0 trang
0
407
0 trang
0
437
0 trang
0
438
0 trang
0
430
0 trang
0
436

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2725
1 tài liệu
0
721
6 tài liệu
0
2787
5 tài liệu
0
2566
7 tài liệu
0
3163

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
2725
17/01/2019
1 tài liệu
0
721
17/01/2019
6 tài liệu
0
2787
17/01/2019
5 tài liệu
0
2566
17/01/2019
7 tài liệu
0
3163