Tài liệu

6.1 PV vi tri web development

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

6.1_pv_vi_tri_web_development.xls

1/4

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Mỗi câu 10 điểm

Họ và tên ứng viên:………………………

STT

CÂU HỎI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM

1 A/C hãy giới thiệu về bản thân trong vòng 3 phút

2

3

4

5 Hãy kể một chuyện thất bại của A/C khiến A/C nhớ mãi?

6

7

 - Cho điểm ƯV trình bày tự tin, mạch lạc các nội dung: Kinh nghiệm, trình độ, 
thành tích/ nhận xét, mong muốn làm việc
 - Trừ điểm các lỗi không tự tin, quá dài, không có trọng tâm, không rõ ý, 
không quản lý được thời gian

Theo A/C, điều gì quan trọng nhất trong công việc lập 
trình, vấn đề nào khó khăn nhất trong công việc của A/C?

 - Cho điểm ƯV nêu được điểm quan trọng nhất trong công việc
 - Cho điểm ƯV nêu được khó khăn trong công việc:  Xây dựng mối quan hệ 
với thành viên trong nhóm, kiểm soát timeline.
 - Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về công việc và những khó khăn gặp phải 
trong công việc

Hãy kể một tình huống nhớ nhất mà A/C gặp phải khi 
làm việc? A/C sẽ làm thế nào để tổ chức công việc hiệu 
quả

 - Cho điểm ƯV kể rõ tình huống và những biện pháp giải quyết thỏa đáng tình 
huống đó, nêu được cảm nhận và bài học kinh nghiệm
 - Trừ điểm ƯV không kể được tình huống hoặc không có giải pháp (trong 
hoặc sau tình huống)

A/C mong muốn mình sẽ làm được gì & ở vị trí nào trong 
5 năm tới?

 - Cho điểm ứng viên nêu rõ sp thực hiện, vị trí làm việc. Nêu rõ mục tiêu công 
việc theo từng giai đoạn
 - Trừ điểm ƯV nêu nghề nghiệp không liên quan đến công việc, mục tiêu 
không rõ ràng
 - Cho điểm ƯV : thành thật & rút ra đc bài học kinh nghiệm
- Trừ điểm ƯV không thành thật & bài học rút ra văn hoa lan man, hời hợt

Trong công việc, theo A/C thế nào thì được gọi là áp lực 
& áp lực cao?

 - Cho điểm ƯV nhận xét công việc nhiều chỉ là 1 phần nhỏ của áp lực, dẫn 
chứng được trong những việc thực tế đã làm.
- Trừ điểm ƯV lan man

A/C sẽ làm gì nếu phát hiện một thành viên trong nhóm 
chểnh mảng trong công việc (đi muộn, ăn trưa quá giờ, về 
sớm hoặc tám chuyện trên điện thoại,...), kết quả phần 
việc khi anh ta đưa ra là " Run time error,…"?

 - Cho điểm ƯV có khả năng xử lý khéo léo: Nói chuyện riêng hoặc nhờ người 
thích hợp nói chuyện: đề cao khả năng của anh ta, kêu ca công việc bận rộn 
hoặc khó giải quyết, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh ta... Nếu không được 
thì nói khéo với cấp trên...
 - Trừ điểm ƯV trả lời lúng túng, gọi riêng và trách mắng anh ta, ngay lập tức 
báo cáo xử phạt, bỏ mặc anh ta...

background image

6.1_pv_vi_tri_web_development.xls

2/4

8

9

10 A/C có hỏi thêm gì về công việc hoặc công ty không?

Tổng cộng

/100

Tình huống (dành cho Senior Web Development): Khi 
thành viên trong nhóm xung đột & 1 người giữ vai trò 
chủ chốt trong dự án quyết định từ bỏ, A/C sẽ làm gì với 
tư cách trưởng nhóm?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: tiến hành hòa giải, giải quyết khúc mắc 
giữa các thành viên. Thuyết phục để người kia không từ bỏ công việc hoặc 
phân công cho cả nhóm làm khi không thể thuyết phục đc
 - Trừ điểm ƯV không có giải pháp, vội vàng tự lãnh phần việc của người kia 
về làm

Tình huống: Làm thế nào khi máy tính bị virus tấn công 
& mất toàn bộ dữ liệu không thể khôi phục trong khi 
deadline là ngày mai?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: Cẩn thận trong công việc 

(câu hỏi này 

nếu để mình trả lời chắc chỉ có làm ko ăn ko nghỉ cho xong hoặc là từ bỏ ^_^)

 - Trừ điểm ƯV không đưa ra giải pháp

 - Chi điểm ƯV có thái độ quan tâm đến công việc: Hỏi về thời gian bắt đầu, 
lương, chế độ, quan hệ công việc…
 - Trừ điểm ƯV có thái độ bàn quan với công việc, công ty…

Ghi chú: - Kèm theo là bài test tiếng Anh (Trang hoặc A Giang phụ trách)
             - Yêu cầu trình bầy quy trình làm web (từ khi có nhu cầu thiết kế, các bước thực hiện), xác lập cấu trúc của 1 trang web 
VD: kinh doanh, định hướng phát triển các modulescủa trang web đó)

background image

6.1_pv_vi_tri_web_development.xls

3/4

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Vị trí: IT
Ngày:……………………………………….….
Thời gian bắt đầu………kết thúc……………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỎNG VẤN

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1286
8 tài liệu
0
4102
8 tài liệu
0
4902
10 tài liệu
0
6347
5 tài liệu
0
2339
2 tài liệu
0
1058
6 tài liệu
0
2651
2 tài liệu
0
1100
1 tài liệu
0
726

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1286
23/09/2018
8 tài liệu
0
4102
23/09/2018
8 tài liệu
0
4902
23/09/2018
10 tài liệu
0
6347
23/09/2018
5 tài liệu
0
2339
23/09/2018
2 tài liệu
0
1058
23/09/2018
6 tài liệu
0
2651
23/09/2018
2 tài liệu
0
1100
23/09/2018
1 tài liệu
0
726