Tài liệu

6 Test kha nang word exel 1

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Ứng viên

: ...

Ngaøy  sinh: ...

Nôi sinh: ...

Quý khách hàng kính mến,

Công   ty   Cổ   phần   Tư   vấn   Giáo   dục   Việt
Nam – ABC Consultancy ra đời là sự tâm
huyết  của  nhiều  chuyên  gia   dày dạn  kinh
nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn
quản   trị   doanh   nghiệp.   ABC   định   hướng
chuyên sâu về Tư vấn và Đào tạo Quản trị
nguồn nhân lực và hướng tới xây dựng một
tổ chức tư vấn giáo dục chuẩn mực tại Việt
Nam.  

Với   tinh   thần   phụng   sự   và   cam   kết   đến
cùng   các   sản   phẩm   dịch   vụ   của   mình,
chúng tôi nguyện đem hết khả năng và sức
lực của mình vào mỗi chương trình hợp tác
với Quý Doanh nghiệp để góp phần vào
thành   công   của   Quý   Doanh   nghiệp,   đó
cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

7.0 ñ

8 ñ

       BẢNG GIÁ CƯỚC ABC

AÙp duïng töø 01/06/2008

            Đào Tạo

Tên

Giá

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

5.800.000 đ

CHUYÊN VIÊN LƯƠNG 

3.000.000 đ

Chuù

 

    yù:   

-  Học viên sẽ được ký hợp đồng chi tiết..

...............................................................................................................................................................................

Phn thi Excel

Câu 1: Tạo bảng tính theo mẫu sau: 5 đ

TỔNG HỢP TIỀN CHO VAY

MS-KH

NGÀY VAY

DIỆN VAY

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ VAY

THỜI HẠN

(tháng)

TRẢ LẦN ĐẦU

MN120-01

19/7/01

1,000

300.00

MX024-02

10/7/01

1,000

5,000,000.00

MK012-03

5/6/01

1,000

5,000,000.00

MN060-04

6/3/01

1,000

310.00

MK024-05

29/10/00

1,000

7,000,000.00

MX012-06

29/1/01

1,000

10,000,000.00

MN120-07

14/4/01

1,000

350.00

MN060-08

26/12/00

1,000

300.00

MX036-09

18/12/00

1,000

7,000,000.00

MX024-10

30/1/01

1,000

10,000,000.00

Tổng

Câu 2:  Tính tổng cột Số vay vào cột tổng bên dưới. 5 đ

Câu 3: Sắp xếp bảng Tổng hợp tiền cho vay sao cho cột MS – KH tăng dần. 5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 4: Đổi tên Sheet hiện hành thành Tiền 5 đ

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
676
0 trang
0
1403
0 trang
0
1157
0 trang
0
668
0 trang
0
773
0 trang
0
653
0 trang
0
529
0 trang
0
1005
0 trang
0
769

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6321

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6321