Tài liệu

6 Quy trinh ke toan vay ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán vay ngắn hạn
Sơ đồ 05: KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2047
18/09/2018
5 tài liệu
0
3004
18/09/2018
3 tài liệu
0
1666
18/09/2018
10 tài liệu
0
5265
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2803
18/09/2018
5 tài liệu
0
2685
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
887
18/09/2018
4 tài liệu
0
2635
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
7615
18/09/2018
10 tài liệu
0
4876
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4777