Tài liệu

6 Quy trinh ke toan vay ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán vay ngắn hạn
Sơ đồ 05: KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1572
18/09/2018
5 tài liệu
0
2675
18/09/2018
3 tài liệu
0
1472
18/09/2018
10 tài liệu
0
4625
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2460
18/09/2018
5 tài liệu
0
2377
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
781
18/09/2018
4 tài liệu
0
2340
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6766
18/09/2018
10 tài liệu
0
4354
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4245