Tài liệu

6. GIA TRI COT LOI Masan Group6. GIA TRI COT LOI Masan Group

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

[

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

] 

 

 

Tầmnhìn, SứmệnhMASAN GROUP 

 

1. SỨ MỆNH 
 

“Hộitụvànuôidưỡngkhátvọng&tàinăngđểtìmkiếmsựđộtphánhằmnângcaolợiíchcủasảnphẩ
mvàdịchvụchokháchhàng.Chínhvìvậy, kháchhàngsẽtưởngthưởngchúng ta bằngdoanhsố, 
lợinhuậndẫnđầuvàsựtăngtrưởngbềnvững” 

2. BỐN GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA MASAN 

Con ngườilàtàisản, lànguồnlựccạnhtranh. 

»  Tiênphongkhaiphávớikhátvọngchiếnthắng. 

»  Hợptáccùngpháttriển, hàihòalợiíchvớicácđốitác. 

»  Tinhthầndântộc. 

3. BỐN PHẨM CHẤT CỦA CON NGƯỜI MASAN 
 
»  Tàinăngvàsángtạo. 

»  Tốchấtlãnhđạo. 

»  Tinhthầnlàmchủcôngviệc. 

»  Liêmkhiếtvà minh bạch. 

4. SÁU NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MASAN 
 
»  Lợiíchkháchhàng, côngty (cổđông), nhânviênkhôngtáchrờinhau. 

»  Làmviệctheonhóm. 

»  Tôntrọngcánhân. 

»  Tổchứcluônhọchỏi, luônđổimới. 

»  Địnhhướngtheomụctiêuvàkếtquảcuốicùng. 

»  Lòng tin, sự cam kết. 

Mô tả tài liệu

Lý thuyết và ví dụ xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan