Tài liệu

532___Huong_dan_lap_luu_do_quy_trinh[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT CÔNG ĐOẠN VÀ LẬP LƯU ĐỒ

I-

MỤC ĐÍCH:

      Hướng dẫn cách viết quy trình và vẽ lưu đồ theo đúng yêu cầu.
II-

PHẠM VI ÁP DỤNG:

       Tất cả các sản phẩm.
III-

TRÁCH NHIỆM:

       Trưởng Phòng KT&PTSP có trách nhiệm triển khai và giám sát.
IV-

MÔ TẢ:

STT

BƯỚC CÔNG VIỆC

HỒ SƠ

MÔ TẢ CHI TIẾT

1

Liệt kê các công đoạn 

Liệt kê các công đoạn thoả mãn 1 công đoạn là 1 hay nhiều công 
việc sao cho:

-

trên cùng 1 nhóm tay nghề

-

trên cùng 1 loại dụng cụ (chân vịt,máy…)

-

trong nhóm công việc đó ,số BTPcông đoạn (Không phải 
là BTP ban đầu) không tăng lên .

2

Viết lưu đồ

Sắùp xếp các công đoạn đã liệt kê vào lưu đồ:
               Công đoạn bắt đầu từ BTP ban đầu              
               Các công đoạn kế tiếp nhưng không thêm BTPCĐ
               (chỉ thêm BTP BĐ )
                Công đọan tập hợp : có 2 hay nhiều BTPCĐ 

                KCS  dừng kiểm tra kỷ thuật
                 Kết thúc ,nhập kho.     
                    
               Hướng đi .
    . 3  Đánh số công đoạn .

3

Lập bảng quy trình:
1- ghi tên và đánh số

Tên ghi ngắn gọn dễ hiểu,giống nhau giữa các mã khác nhau
Đánh số thứ tự công đoạn bao bằng ô vuông( bao bằng ô tròn là 
STT BTP.

2- Ghi vào cột Thành phần

Là công đoạn đó phải thao tác trên các BTP số mấy hay BTPCĐ 
là kết quả của công đoạn thứ mấy.

3- ghi vào ô nhóm tay nghề

Xác định nhóm tay nghề thấp nhất có thể làm công đoạn đó

4- ghi cột nguyên phụ liệu

Công đoạn đó cần sử dụng nguyên phụ liệu nào

5- Ghi vào cột chỉ 

CĐ đó cần sử dụng loại chỉ nào.

6- công cụ

CĐ đó cần sử dụng máy và CC kèm theo nào

7- thời gian

Thời gian để thực hiện công đoạn đó.

4

Kiểm tra

Trưởng phòng kỷ thuật kiểm tra và ký duyệt.

5

Hoàn tất.

V-

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

-

Trưởng phòng chỉ đánh giá tính chính xác của hồ sơ trê phương diện lý thuyết.

-

PGĐ II và trưởng phòng sẽ theo dỏi sự áp dụng tên thực tế để đánh giá sự phù hợp thực tế hay 
không .

-

Các đánh giá nay nhằm khắc phục sữa chữa và đánh giá công việc KT viên.

   

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5914
4 tài liệu
0
2159

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
10 tài liệu
0
5914
26/09/2018
4 tài liệu
0
2159