Tài liệu

532___Danh_sach_cac_yeu_to_van_hoa_DN[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Phần này chúng tôi đang cập nhật

A – Tại sao xây dựng văn hoá Doanh nghiệp?

B  - Nội dung nền văn hoá Doanh nghiệp:
1. Thương hiệu Doanh nghiệp:

a>Các biểu tượng tên DN: Khẩu hiệu ngoải Công ty, chính sách ngắn gọn , tên Công ty.
b>Đồng phục, thẻ CNV.

-

Mỗi CBCNV có thẻ cùng màu theo màu đồng phục.

-

Khách hàng và người xin việc, nhà thầu phụ có thẻ riêng

-

Nên dùng dây đeo thẻ.
c> Chất lượng SP, thành tích DN.

2. Văn hoá thương trường:

a>Sự cạnh tranh giữa các DN:
b>Cơ chế tổ chức bên ngoài:
c>Hoạt động từ thiện:

3. Bản sắc Doanh nghiệp:

a>Họp giao ban:
b>Lễ tổng kết:

-

Thưởng đạt doanh thu:

-

Thưởng cá nhân xuất sắc.

-

Họp giao lưu toàn Công ty.
c>Các ngày lễ:

-

Ngày lễ 8/3 được tặng quà, được về sớm

-

Thưởng tiền ngày 30/4&1/5 và 2/9.

-

Ngày thành lập Doanh nghiệp:

-

Ngày giỗ tổ Doanh nghiệp.

-

Xây dựng phong trào văn hoá văn nghệ.

4. Tri thức Doanh nghiêp:

a>Trình độ KHKT DN:
b>Tri thức CNV:
c>Phương pháp làm việc DN:
d>Quá trình đào tạo DN:
e>Sự chia xẻ tri thức, phương pháp làm việc trong DN:

5. Ứng xử DN:

a>Thái độ đối xử trong DN, đối với khách hàng:
b>Đạo đức, ý thức CNV:
c>Sự ứng xử các cấp lãnh đạo:

6. Các nguyên tắc vô hình trong DN:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5944
3 tài liệu
0
1759

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
10 tài liệu
0
5944
26/09/2018
3 tài liệu
0
1759