Tài liệu

532___1.3._Noi_quy_cong_ty[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

NỘI QUY LAO ĐỘNG

I  - MỤC ĐÍCH:

-

Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Công ty.

-

Đảm bảo thực hiện kỷ luật trong thời gian làm việc.

-

Làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

II – PHẠM VI:

ĐIỀU  1:  Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động mà người 
lao động phải thực hiện khi làm việc tại Công Ty, quy định việc xử lý đối với người lao động 
có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi 
phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại về tài sản của Công Ty.

ĐIỀU  2:  Nội quy lao động được áp dụng đối với mọi người lao động làm việc tại Công Ty 
theo các hình thức và các hợp đồng lao động, kể cả người học nghề, người tập nghề trong 
Công Ty .

III – NỘI DUNG:

ĐIỀU  1  THỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 

1/.  THỜI GIAN LÀM VIỆC:

-

Thời giờ làm việc của tất cả  CBCNV là 8 h / 1 ngày ( 06 ngày / 1 tuần ).

-

Văn phòng công ty:  Sáng từ  8h 00‘ đến 12h00‘, chiều từ  13h 30‘ đến 17h 30‘.

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 
-

Phân xưởng sản xuất: Đối với văn phòng phân xưởng: Sáng từ  8h 00‘ đến 12h00‘, chiều 
từ  13h 30‘ đến 17h 30‘, đối với CNV sản xuất: Sáng từ  7h 30‘ đến 12h00‘, chiều từ  13h 
‘ đến 17h 30‘.

Trong trưòng hợp cần thiết phải làm gấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Công 

ty có quyền yêu cầu người lao động tăng ca  làm thêm giờ nhưng không quá 4 giờ trong một 
ngày .

Tiền lương tăng ca được tính như sau : Tăng ca ngày thường được trả 150%, tăng ca 

ngày lễ, chủ nhật được trả 200 % .

 2/.   THỜI GIAN NGHỈ NGƠI: 

2.1

Tất cả người lao động trong Công ty nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật (theo 
yêu cầu sản xuất công nhân có thể tăng ca và sẽ nghỉ bù vào ngày khác).

2.2

Nghỉ hội họp, học tập đầu ca hoặc cuối ca: 8 h 00‘ hoặc 17 h 30’ (được 
hưởng lương).

2.3

Đối với công nhân nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 
phút được hưởng nguyên lương (chương  X, điều 115 khoản 3). Đối với phụ 
nữ có thai đến tháng thứ bảy chỉ làm 7 giờ hành chánh/ngày và hưởng lương 
8 giờ.

2.4

Giờ làm thêm: Giám Đốc Công ty có thể huy động công nhân viên làm thêm 
giờ nhưng phải được người lao động đồng ý và phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

                   +   Một ngày không quá 4 tiếng.

3/.  CHẾ ĐỘ NGHỈ  :    
 
3.1   Nghỉ được hưởng 100 % lương (Điều 73 chương VII – mục I – thời gian nghỉ ngơi):
                    +   Tết Dương lịch  :  01 ngày  (01/01 dương lịch ).
                    +   Tết  Aâm lịch      :  04 ngày  (1 ngày cuối năm + 3 ngày đầu năm)  
                    +   Ngày  30/4         :  01 ngày (ngày chiến thắng).
                    +   Ngày  1/ 5          :  01 ngày (Quốc tế lao động).
                    +   Ngày  2 / 9         :  01 ngày  (Quốc khánh).

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

Nếu ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày chủ nhật hằng tuần thì người lao động được nghỉ 

bù vào ngày tiếp theo.

3.2   Những ngày nghỉ khác được hưởng  100 % lương: 
                    +   Được phép nghỉ  03 ngày đối với các trường hợp: người lao động kết hôn, bố 

mẹ (bên chồng ,vợ), chồng hoặc con chết.

        +   Được phép nghỉ  01 ngày nếu có con kết hôn.

3.3

Nghỉ phép thường niên được hưởng 100% lương: Tất cả CNV trong Công Ty 
làm việc đủ 12 tháng được nghỉ phép(không tính ngày lễ, chủ nhật):

      +   12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường .    
      +   14 ngày với người làm công việc nặng nhọc .

               +   Nếu chưa đủ 12 tháng thì cứ mỗi tháng được nghỉ 01 ngày phép NLĐ có thể 

nghỉ 01 lần hay nhiều lần trong năm nhưng phải báo trước ít nhất  02 ngày 
cho phụ trách để có kế hoạch sắp xếp  . Trường hợp bất khả kháng phải nghỉ 
đột xuất thì báo cho người phụ trách ngay trong ngày nghỉ

      +   Cứ 05 năm thâm niên làm việc cho Công ty, người lao động được nghỉ thêm 

1 ngày phép .

      +    Khi NLĐ cần giải quyết công việc gia đình , ngày phép không còn NLĐ có 

thể làm đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương  (đơn phải gởi trước 24 
giờ ). Và tổng số ngày nghỉ không quá 3 ngày / tháng  - 20 ngày / năm .

 
3.4 . Nghỉ bệnh : 
                    +    Khi bệnh hay tai nạn lao động trong giờ làm việc tại Công Ty, người lao 

động được đưa tới trạm xá gần nhất để khám bệnh hay được cấp cứu để 
chuyển viện lên tuyến trên (ngoại trừ khẩn cấp).

+   Khi bệnh ở nhà, người lao động phải báo cáo ngay cho Công ty biết về thời 

gian cần nghỉ và khi bình phục trở lại làm việc phải trình giấy chứng nhận 
của Bác Sĩ   (đúng tuyến khám chữa bệnh, hoặc khu vực bảo hiểm) nêu rõ 
bệnh và thời gian cần được nghỉ ,

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1761
26/09/2018
4 tài liệu
0
2174