Tài liệu

532___1.2.__Noi_quy_chung_cty[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

NỘI QUY CHUNG

Đ

   iều 1:

 

  

Tuyệt đối đúng giờ: Phải tuân thủ đúng giờ giấc quy định trong vị trí của mình. 
Thực hiện ghi báo cáo giờ giấc đầy đủ. Trường hợp đột xuất phải có ghi lý do chính 
đáng và phải gọi điện xin phép cấp quản lý và cũng được ghi nhận là 1 lần trễ giờ.

Các vi phạm từng mức độ và số lần lập lại mà bị kỷ luật bậc 1, bậc 2, có thể đến bậc 
3.

Đ

   iều 2:

 

  

Đảm bảo ngày làm việc: phải đảm bảo tuân thủ đúng lịch làm việc. Nếu muốn xin 
nghỉ phép phải có lý do chính đáng và gửi đơn xin phép trước tối thiểu 2 ngày. Các 
trường hợp đột xuất chấp nhận là: ma chay trực hệ: cha, mẹ, vợ chồng, con cái. Nghỉ 
ốm phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Hay công tác đột xuất phải có quy định của 
chính quyền, hay quy định của BGĐ.

Các vi phạm có thể kỷ luật từ bậc I  bậc III có thể bậc IV.

Đ

   iều 3:

 

  

Muốn xin thôi việc: phải gửi đơn xin tối thiểu trước 2 tuần BGĐ quyết định cho thôi 
việc vào thời điểm nào,  quy định

các công tác bàn giao, bồi thường thiệt hại 

(nếu có), thanh toán lương. Nếu không tuân thủ theo quy trình này, cá nhân hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước những thiệt hại do hành vi của hình gây ra.

Đ

   iều 4:

 

  

Ngoại hình: luôn mặc đồng phục theo quy định của bộ phận mình. Ngoại hình tươm 
tất, sạch sẽ, gọn gàng. Vi phạm có thể bị kỷ luật bậc 1 hay bậc 2.

Đ

   iều 5:

 

  

Tính đoàn kết: Các nhân viên đoàn kết, không được gây chia rẽ, xích mích, tuyệt đối 
không gây gỗ, lớn tiếng với nhau. Nếu vi phạm có thể kỷ luật bậc 1 đến bậc 4.

Đ

   iều 6:

 

  

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

Tuyệt đối trung thực: trong công tác, nghiêm cấm bất cứ hành vi nào có tính gian 
lận, ăn cắp hay cấu kết với các phần tử xấu gây tổn hại đến công ty.

Vi phạm có thể kỷ luật bậc 3 đến bậc 4.

Đ

   iều 7:

 

  

Tính kỷ luật cao: Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên thực hiện đúng các nội quy, 
văn bản ban hành, nghiêm cấm các hành vi mang tính vô kỷ luật.

Vi phạm kỷ luật từ bậc 1 đến bậc 4.

Đ

   iều 8:

 

  

Phẩm chất đạo đức: phải là một người nhân viên có đời sống lành mạnh, phẩm chất 
đạo đức tốt. Không vi phạm luật lệ nhà nước, Không vi phạm những phẩm chất đạo 
đức sơ đẳng dù ngoài giờ làm việc. 

VD: ( ăn cắp, cướp giật, mượn nợ, bài bạc, hút chích…)

Vi phạm: kỷ luật bậc 1 đến bậc 4

Đ

   iều 9:

 

  

Tác phong công việc: Làm tốt công việc được giao siêng năng,hăng say trong công 
việc, luôn tìm tòi, học hỏi.

Vi phạm kỷ luật bậc 1 đến bậc 4.

Đ

   iều 10:

 

  

Giữ gìn bí mật: Tuyệt đối giữ gìn bí mật nội bộcông ty. Nghiêm cấm mọi hành vi 
cấu kết và các cá nhân hoặc công ty cạnh tranh khác, gây tổn hại đến công ty.

Vi phạm kỷ luật bậc 3 đến bậc 4.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1752
26/09/2018
4 tài liệu
0
2161