Tài liệu

532___1.11__Quy_dinh_quan_ly_va_su_dung_dien_nang[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

QUI ĐỊNH

VỀ KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG CÔNG TY

I. MỤC ĐÍCH:

Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng, CBCNV Công ty, sử dụng đúng mức, tiết 
kiệm điện năng.

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho việc kiểm tra, bảo quản, sử dụng điện năng toàn Công ty và các nhà thầu phụ mà 
Công ty cho phép sử dụng.

III. NỘI DUNG:

1. Kiểm tra, bảo quản điện:

-

Tổ Cơ điện – nồi hơi tiến hành kiểm tra thường xuyên hệ thống điện trong toàn công ty định kỳ 
một tháng một lần.

-

Mỗi ổ điện đều phải có một thẻ kiểm tra được treo tại ổ điện.

-

Toàn bộ hệ thống dây điện phải có dây bọc.

2. Sử dụng điện năng:

2.1 Bật các bóng đèn, tuyp sử dụng phù hợp theo nhu cầu:

-

Phù hợp về số lượng bóng, dụng cụ:

-

Phù hợp về mức độ cao thấp của từng Bộ phận.

2.2Tắt toàn bộ dụng cụ, phương tiện sử dụng khi không làm việc:

-

Toàn bộ các dụng cụ sử dụng điện phải được tắt trước khi ra về, Người ra về cuối cùng phải 
kiểm tra toàn bộ các dụng cụ sử dụng điện trong Bộ phận của mình. Nếu phát hiện thấy dụng cụ 
nào không tắt thì tiến hành tắt ngay, nếu không tắt được thì báo ngay cho Tổ trật tự xưởng hoặc 
bảo vệ Công ty giải quyết.

2.3 Sử dụng điện đối với Bộ phận sản xuất tăng ca:
-

Chỉ sử dụng điện cho Bộ phận tăng ca

-

Trong một Bộ phận, chỉ sử điện 

2.4 Sử dụng điện để vận hành lò hơi:
2.5

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

IV. THI HÀNH:

1. Người thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra:
2.
3. Ngày có hiệu lực.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1651
26/09/2018
4 tài liệu
0
2042