Tài liệu

5.3 KPI cung ung khac

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI cung ứng khác 

 
 
1.  Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm 
 
2.  Thời gian từ khi order đến khi giao hàng 
 
3.  Chi phí giao nhận 
 
4.  Chính xác invoice 
 
5.  Thời gian trung bình để mua từng loại hàng 

 

 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
342
0 trang
0
321

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4439
3 tài liệu
0
1282
5 tài liệu
0
2024
3 tài liệu
0
1362
3 tài liệu
0
1329

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
10 tài liệu
0
4439
21/01/2019
3 tài liệu
0
1282
21/01/2019
5 tài liệu
0
2024
21/01/2019
3 tài liệu
0
1362
21/01/2019
3 tài liệu
0
1329