Tài liệu

5.3 KPI cung ung khac

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI cung ứng khác

1. Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

2. Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

3. Chi phí giao nhận

4. Chính xác invoice

5. Thời gian trung bình để mua từng loại hàng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
587
0 trang
0
457

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
978
10 tài liệu
0
6489
4 tài liệu
0
2128
9 tài liệu
0
4843
4 tài liệu
0
2224
4 tài liệu
0
2238
1 tài liệu
0
1623
1 tài liệu
0
6993

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
978
17/01/2019
10 tài liệu
0
6489
17/01/2019
4 tài liệu
0
2128
17/01/2019
9 tài liệu
0
4843
17/01/2019
4 tài liệu
0
2224
17/01/2019
4 tài liệu
0
2238
17/01/2019
1 tài liệu
0
1623
17/01/2019
1 tài liệu
0
6993