Tài liệu

5 Quy trinh ke toan tien gui ngan hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ)
Sơ đồ 03: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VNĐ)

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
Sơ đồ 04: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (NGOẠI TỆ)
 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1232
18/09/2018
5 tài liệu
0
2390
18/09/2018
3 tài liệu
0
1300
18/09/2018
10 tài liệu
0
4025
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2190
18/09/2018
5 tài liệu
0
2130
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
697
18/09/2018
4 tài liệu
0
2102
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
5823
18/09/2018
10 tài liệu
0
3802
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3728