Tài liệu

5 Quy trinh ke toan tien gui ngan hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ)
Sơ đồ 03: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (VNĐ)

Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)
Sơ đồ 04: KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (NGOẠI TỆ)
 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
732
18/09/2018
5 tài liệu
0
1786
18/09/2018
3 tài liệu
0
887
18/09/2018
10 tài liệu
0
2832
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1598
18/09/2018
5 tài liệu
0
1527
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
478
18/09/2018
4 tài liệu
0
1577
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
4018
18/09/2018
10 tài liệu
0
2602
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2633