Tài liệu

5. Chương trình, chính sách CT TNHH

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

CHÍNH SÁCH, CHƢƠNG TRÌNH 

I. 

CHÍNH SÁCH 

1.   Chế độ phúc lợi 

1.1. 

Phụ cấp xăng xe: 200.000đ/tháng 

Trường hợp nhân viên công ty đi công tác ngoại tỉnh  (ngoài khu vực Hà Nội)  

(áp dụng đối với việc đi công tác ngắn ngày ( 1-3 ngày); 

   Nếu  sử  dụng  phương  tiện  là  xe  máy  và  di  chuyển  trong  vòng  từ  50Km  đến 

<100km thì sẽ được công ty hỗ trợ chi trả là: 50.000 đồng/01 người 

   Nếu sử dụng phương tiện là xe máy và di chuyển từ 100km trở lên thì được hỗ 

trợ 100.000NVĐ tiền xăng xe (không tính cộng dồn). 

  Ngoài ra việc sử dụng các phương tiện khác để di chuyển : xe khách, xe buýt, 

taxi, tàu, máy bay…thì phải theo quy định áp dụng cho từng đối tượng. có vé 

xe,  vé  tàu để  công  ty làm căn  cứ  thanh toán. Trong  trường hợp  không có  vé 

tàu, vé xe thì công ty sẽ căn cứ vào giá cả thực tế trên thị trường tại thời điểm 

phát sinh để hạch toán. 

 

Lƣu ý: Việc sử dụng phương tiện để lưu thông được quy định đối tượng như sau: 

   Cấp quản lý (tổ trưởng, đội trưởng, trưởng phòng trở lên):  

  Nếu đi công tác bằng  đường  hàng không thì được sử dụng  taxi đến sân bay 

hoặc từ sân bay đến điểm đến nhưng tối đa không quá 50km cho 1 chiều đi, 

chi phí này được tính trên 7 người /01 lần hoặc khoán gọn 400.000/01 lần.  

  Từ trưởng phòng trở lên được sử dụng tàu có giường nằm, máy bay vé thường 

(trừ các quy định khác được Giám đốc phê duyệt). 

  Nhân viên:  

   Sử dụng phương tiện bình dân như: xe khách, xe buyt, tàu khách ghế thường 

(trừ trường hợp cần mang vác vật nặng không vận chuyển bằng xe buýt được 

hoặc nắm giữ, vận chuyển tài sản quan trọng thì tùy từng trường hợp Công ty 

sẽ cân nhắc việc áp dụng phương tiện nào). 

  Việc sử dụng các phương tiện như: xe khách, xe buýt, taxi, tàu, máy bay…thì 

phải có hóa đơn, chứng từ (vé xe, vé tàu, vé máy bay…)  để công ty làm căn 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

cứ  thanh  toán.  Riêng  đối  với  việc  dử  dụng  xe  ôm  thì  cũng  tùy  từng  trường 

hợp, Công ty sẽ xem xét thanh toán chi phí này.  

1.2. Phụ cấp tiền ăn, uống 

 Trường hợp nhân viên làm việc tại khu vực Hà Nội (áp dụng theo hợp đồng lao động) 

  Phụ cấp tiền ăn trƣa 25.000đ/01 ngƣời/ ngày đi làm thực tế. Trường hợp đi làm 

nửa ngày sẽ không được tính cộng dồn để hưởng phụ cấp ăn trưa. 

Đối với cán  bộ  nhân  viên công ty đi công  tác  ngoại tỉnh hoặc  được  cử  đến làm 

việc  tại  các  dự  án  ngoại  tỉnh  có  lưu  trú  qua  đêm  (áp  dụng  đối  với  trường  hợp  đi  02 

ngày trở lên) sẽ được công ty hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người. Cụ thể như sau: 

Ăn sáng: 15.000 đồng 

      Ăn trưa : 25.000 đồng 

Ăn tối: 30.000 đồng 

       Nước uống: 10.000 đồng/ngày/người 

1. 3.Phụ cấp lƣu trú qua đêm

  Chi  phí  lưu  trú  là  150.000VNĐ/2  người  cùng  giới/1  ngày  đêm  (trường  hợp  hóa 

đơn chi phí lưu trú  cao hơn giá quy định thì phòng kế toán sẽ yêu cầu người đi 

công  tác  đó  giải  trình  (phải  có  chứng  từ  :  Số  điện  thoại,  địa  chỉ,  Email  của  bên 

cung  cấp  dịch  vụ  lưu  trú  )  để  tra  soát  thông  tin,  nếu  khớp  chứng  từ  thì  sẽ  trình 

Giám đốc phê duyệt chi phí này.  

  Đối với cấp quản lý áp dụng đối với trưởng phòng trở lên: Mức phụ cấp lưu trú: 

250.000VNĐ/02 ngƣời cùng giới/ 01 ngày đêm

Lƣu ý: Phụ cấp lưu trú trên đây chỉ áp dụng đối với việc đi công tác ngắn ngày 

(dưới 03 ngày) 

Trường hợp công tác  dài ngày thì không áp  dụng mức phụ cấp như trên, khi đó 

Phụ trách công tác phải liên hệ để thuê nhà, phòng trọ … để giảm thiểu chi phí cho 

Công ty.Khi đó, tùy từng địa phương, công tác để áp dụng.Tuy nhiên chi phí này 

không được cao hơn quy định trên đây. 

 

1.4. Phụ cấp nhà ở: 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

 Mức phụ cấp được áp dụng: 300.000đ/tháng 

1.5. Hoàn ứng: 

  Nhân viên trong công ty khi ứng để chi phí sự kiện phải có trách nhiệm hoàn ứng 

trong ngày.Thời gian hoàn ứng tối đa là 3 ngày kể từ khi hoàn thành công việc. 

Các chi phí khi hoàn ứng phải có hóa đơn tài chính và các chứng từ khác theo quy 

định của Pháp luật và Công ty. 

  Nếu đến hạn mà nhân viên không hoàn ứng thì số tiền đó sẽ được trừ trực tiếp vào 

lương của nhân viên đó đồng thời sẽ bị phạt chậm hoàn ứng là 500.000 đồng/ 1 lần 

vi phạm.  Nếu lần ứng trước chưa hoàn ứng thì sẽ không được ứng lần sau. 

2.  Chính sách lƣơng, thƣởng vàbảo hiểm 

2.1. 

Lương: 

  Công ty luôn duy trì mức lương cho CBNV cao hơn so với mặt bằng lương chung 

của doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên thị trường. 

  Tổng thu nhập của nhân viên 

 = Lương cứng + lương KPI + Phụ cấp + Lương làm thêm sự kiện 

  Chi tiết xem tại quy chế lương năm 2015 đối với CBNV  

 

2.2. 

Chính sách thƣởng: 

  Vinh danh cá nhân suất sắc hàng tuần, hàng tháng. 

luôn ghi nhận sự tiến bộ, nỗ lực hàng ngày của CBNV.  Khen ngợi kịp thời đúng 

lúc, đúng người, Tạo môi trường văn hóa dân chủ, công bằng, ai cũng được tôn 

vinh và phát triển bản thân mạnh mẽ

  Giải thƣởng “NGƢỜI HÙNG” 

Tôn vinh hành động đẹp, tinh thần cống hiến, sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và 

đồng nghiệp, công ty. Ban lãnh đạo khen ngợi và đánh giá cao. 

  Thời gian xét duyệt: Cứ 02 tháng 01 lần, giành cho người có điểm cao nhất. 

   Giải thưởng: Tặng huy chương “Người hùng” và được hỗ trợ 1 khóa học phục vụ 

công việc, nghiệp vụ của CBNV, nhằm nâng cao năng lực bản thân góp phần phát 

triển công ty. Tặng bố mẹ thân sinh món quà trị giá 200 ngàn. 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0