Tài liệu

4.5 Pho phong kinh doanh

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CÂU HỎI THI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KINH DOANH

VỊ TRÍ: PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Cơ cấu đề thi: 
-1 câu hỏi về kiến thức chung đối với ngành hàng
-1 câu bài tập tình huống
-2 câu bài tập thực hành
Thời gian làm bài: 120 phút. 
 
PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG:
a) Anh/chị đánh giá như thế nào về ngành công nghiệp thời trang Việt Nam trong tình hình hiện tại?
Triển vọng trong tương lai? 
b) Theo anh/chị, Dệt May Thành Công ở vị trí nào trong bản đồ cạnh tranh?
(Gợi ý: có thể sử dụng mô hình SWOT để chứng minh quan điểm và nhận định).

PHẦN II. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
Anh/chị là “sếp” kinh doanh, mục tiêu cuối cùng chắc chắn sẽ là doanh số và lợi nhuận. Anh/chị quản
lý nhiều nhóm nhân viên tác nghiệp thuộc nhiều kênh phân phối khác nhau, và giữa các nhóm tác
nghiệp này có sự cạnh tranh khá gay gắt. Anh/chị sẽ xử lý như thế nào, nếu:

a) Vì mục tiêu doanh số, nhân viên thuộc kênh A bán lấn hàng vào kênh B, nhưng kết quả lấn

kênh phân phối lại đem đến mức tăng doanh số cho cả 2 kênh A và B? 

b) Vì mục tiêu được thưởng doanh số, nhân viên các kênh phân phối trong nội bộ đã tự dàn xếp

dồn doanh số cho một nhóm tác nghiệp (trong khi doanh số chung của toàn đơn vị không đạt kế
hoạch)?

Lý do anh/chị có các quyết định, giải pháp như đã trình bày?

PHẦN III. BÀI TẬP:
CÂU 1: 
Một doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc bán sản phẩm cho nhà phân phối với giá 30.000 đồng/sản
phẩm. Sản phẩm này được bán theo kênh dài: Nhà phân phối -> Nhà bán buôn -> Nhà bán lẻ. Nhà phân
phối trích chiết khấu 30% cho nhà bán buôn, nhà bán buôn áp dụng cùng nguyên tắc trên cho nhà bán
lẻ, nhà bán lẻ trích 35% trên giá bán cho người tiêu thụ.
Hỏi: Sản phẩm của doanh nghiệp có cạnh tranh được trên thị trường hay không, biết rằng giá trung bình
của sản phẩm có cùng phẩm cấp và định vị trên thị trường là 90.000 đồng/ sản phẩm.
Các giải pháp kèm theo (nếu có)?

ĐÁP ÁN:
Gọi x, y, z lần lượt là giá bán đơn vị của nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán lẻ.
x = 30.000 + 0.3x  => x = 42.857 đồng
y = 42.857 + 0.3y => y = 61.224 đồng
z = 61.224 + 0.35z => z = 94.190 đồng
Kết luận: 
Sản phẩm của doanh nghiệp không cạnh tranh được trên thị trường. 
Giải pháp đề xuất: 

-

Thành viên trong kênh phân phối chấp nhận giảm lợi nhuận ; hoặc

-

Sử dụng các công cụ marketing hỗ trợ nhằm nâng cao định vị sản phẩm và nhận biết
thương hiệu của người tiêu dùng. 

CÂU 2:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Một doanh nghiệp dệt may hiện nay bán được hai nhãn hiệu của cùng một sản phẩm may mặc .
- Nhãn hiệu A: giá đơn vị: 600 đồng, chi phí sản xuất A: 350 đồng, số lượng bán: 2.000 đơn vị.
- Nhãn hiệu B: giá đơn vị: 320 đồng, chi phí sản xuất A: 250 đồng, số lượng bán: 6.000 đơn vị.
Để đương đầu với chi phí sản xuất tăng cao đến 30%, và để duy trì lãi, doanh nghiệp dự định tăng giá
nhãn hiệu A thêm 105 đồng, nhãn hiệu B thêm 75 đồng.
Bạn nghĩ như thế nào về quyết định này, biết rằng hệ số co giãn nhu cầu theo giá của nhãn hiệu A là 0,
nhãn hiệu B là –1.

ĐÁP ÁN:
+ Lợi nhuận doanh nghiệp trước khi thay đổi giá:
- Nhãn hiệu A: (600 – 350) x 2.000 = 500.000 đồng
- Nhãn hiệu B: (320 – 250) x 6.000 = 420.000 đồng
Tổng lợi nhuận: 920.000 đồng
+ Sau khi thay đổi giá, lợi nhuận sẽ là: 
- Nhãn hiệu A: (705 – 455) x 2.000 = 500.000 đồng
- Nhãn hiệu B: hệ số co giãn cầu theo giá là (-1): giá tăng, cầu giảm tương ứng.
Giá B tăng 75/320 = 23.43%
Cầu B giảm còn: 6000 x (100% - 23.43%) = 4.594 đơn vị
Lợi nhuận B sau khi tăng giá: (395 – 325) x 4.594 = 321.580 đồng
Tổng lợi nhuận: 821.580 đồng
Số lợi nhuận bị giảm: 98.420 đồng

Kết luận: Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, giá tăng thì cầu tăng, còn lại thông thường giá tăng thì
cầu giảm. Trường hợp thực tế của doanh nghiệp trên, do ảnh hưởng của hệ số co giãn nhu cầu theo giá,
tuy giá tăng nhưng lợi nhuận đã bị giảm => đả phá quan điểm cho rằng cứ tăng giá thì chắc chắn sẽ
tăng lợi nhuận.

CÂU 3: 
Một doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài,vì hiện nay doanh nghiệp
không sản xuất hết công suất máy móc thiết bị. Điều kiện về sản xuất và bán sản phẩm như sau:
- Sản xuất:

Chi phí sản xuất

Đơn vị (USD)

Biến phí đơn vị

250

Định phí sản xuất

4.500.000

Chi phí chung
(Quản lý, hành chính, kế toán)

2.000.000

- Bán trong nước: 100.000 đơn vị

Doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu cho 2.000 đơn vị sản phẩm với giá 300 USD/ 1 đơn
vị FOB Saigon Port.
Hỏi: Doanh nghiệp có nên chấp nhận đơn hàng này không? Tại sao?
Biết rằng công ty có thể sản xuất thêm đến 20.000 đơn vị sản phẩm vẫn không tăng định phí. Tuy
nhiên, để xuất khẩu theo đơn hàng này, công ty phải cải tiến bao bì sản phẩm mất 80.000 USD. 

ĐÁP ÁN:
1. Nếu áp dụng phương pháp định giá bình thường:
Giá XK = 250 + (4.500.000 + 2.000.000)/100.000 = 315 USD > 300USD
=> Doanh nghiệp không thể chấp nhận đơn hàng do sẽ lỗ 15USD/ đơn vị sản phẩm XK.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

2. Nếu áp dụng phương pháp định giá biên tế trong điều kiện cho phép (không tính chi phí chung (chi
phí này sản phẩm nội địa đã phải gánh), không tính định phí vào giá XK do công ty có thể sản xuất
thêm đến 20.000 đơn vị sản phẩm vẫn không tăng định phí):
Giá XK = 250 + 80.000/20.000 = 290 USD < 300USD
=> Doanh nghiệp chấp nhận đơn hàng do sẽ lãi 10USD/đơn vị sản phẩm XK.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4881
10 tài liệu
0
6297
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2637
2 tài liệu
0
1093
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4881
23/09/2018
10 tài liệu
0
6297
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2637
23/09/2018
2 tài liệu
0
1093
23/09/2018
1 tài liệu
0
722