Tài liệu

4.4 PV vi tri ban hang

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ BÁN HÀNG

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: ánh giá năng lực chuyên môn; Phần 2: đánh giá
kỹ năng; Phần 3: đánh giá phẩm chất ( tính cách ).

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Điểm

1.   Anh/Chị   đã   bao  giờ  tự   quyết   định  một  vấn   đề   nào  khi   làm  việc
chưa? Nếu có, xin vui lòng kể lại kinh nghiệm đó

5

4

3

2

1

Tôi luôn tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến công việc. Cũng có khi, tôi
bàn bạc với sếp mình, tuy nhiên tôi thật sự không cần đến lời khuyên của
cô ta. Tôi đã làm việc trong công ty quá lâu để có thể biết phải giải quyết
mọi vấn đề như thế nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phạm sai lầm.

Câu trả lời này không đưa ra ví dụ cụ thể. UV là một người đơn độc. Làm
việc độc lập là một đức tính tốt tuy nhiên tinh thần làm việc tập thể cũng vô
cùng quan trọng. 

 

Có lần, tôi và sếp đang đi công việc cùng nhau, lúc này tôi phải đưa ra một
quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề phân phối sản phẩm. Tôi hoàn
toàn nhận biết được sự hiện diện của ông, tuy nhiên tôi có thể giải quyết
tình huống này mà không cần làm ông bận tâm. Sau đó, tôi đã thảo luận
với ông ta về sự việc này, chúng tôi đưa ra những quan điểm khác nhau,
tuy nhiên cuối cùng ông đã đánh giá cao và ủng hộ quyết định của tôi. Tôi
rất tôn trọng và lắng nghe ý kiến của ông. Tôi xem trọng tinh thần làm việc
tập thể.

Bằng cách đưa ra ví dụ về tình huống cụ thể,  UV  đã thể hiện khả năng
đương đầu với khó khăn, sử dụng năng lực phán đoán và tin tưởng vào bản
thân. Ví dụ này cũng thể hiện  UV  là người có tinh thần đồng đội và tôn
trọng cấp trên.

Ra quyết định là một phần công việc hàng ngày của tôi. Tôi báo cáo với
sếp mỗi ngày, ngược lại cô ta giải đáp cho các thắc mắc tôi đưa ra. Tôi
không có quyền đưa ra các quyết định liên quan đến tiền nong của công ty.
Vì thế, tôi mong muốn có thể phát triển các kỹ năng ra quyết định để trở
thành một người độc lập

Đây có thể là câu trả lời thành thực tuy nhiên nó không thể hiện được các
kinh nghiệm và kỹ năng ra quyết định.

2. Anh /chị đã bao giờ phải thay đổi do nhu cầu của môi trường làm
việc không?

5

4

3

2

1

Thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống. Tôi không thích sự thay đổi, tôi đã
quen làm mọi việc theo một cách nhất quán trong khi mọi người lại nghĩ khi
thay đổi nghĩa là làm mọi việc trở nên tốt hơn. Trong 2 năm vừa qua tôi đã
có 4 ông chủ. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể điều chỉnh.

Ứng viên trong câu trả lời này thể hiện thái độ phàn nàn.

Tôi chỉ làm việc thôi. Tôi chấp nhận mọi việc. Tôi không đưa ra các quy tắc.
Tôi chỉ làm theo. Tôi đã làm việc trong công ty cũ được gần 8 năm. Tôi làm
việc chăm chỉ và tuân thủ mọi quy định.

Câu trả lời thể hiện tính cách thụ động của người ứng viên, chỉ biết chờ đời

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ BÁN HÀNG

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

mọi việc diễn ra 

Thay đổi trong công việc là điều tất yếu xảy ra. Công việc thường trở nên
khó khăn hơn khi có sự thay đổi. Tôi đã trao đổi với ông chủ và chúng tôi
đã bàn bạc về vấn đề này. Chúng tôi đã cùng thống nhất một bảng ghi nhớ
và điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn với tất cả các nhân viên.

Ứng viên trong câu trả lời này đã thể hiện thái độ làm việc tích cực bằng
cách sử dụng kỹ năng giao tiếp để giải quyết vấn đề.

3. Hãy nói về các điểm mạnh và điểm yếu của anh/chị

5

4

3

2

1

Tôi là người rất đáng tin cậy và hay giúp đỡ mọi người. Tôi cũng là người
làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên tôi thường mất kiên nhẫn khi các nhân
viên của mình không hoàn thành công việc đúng thời hạn .Vì như  vậy sẽ
ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Câu trả lời này không cụ thể. Mọi người ai cũng tự cho rằng mình làm việc
chăm chỉ.

Tôi không hề có yếu điểm nào. Có thể tôi phải học thêm về vi tính. Điểm
mạnh của tôi nằm ở khả năng giao tiếp với những người khó tính nhất. Tôi
là người không dễ bị nản lòng thậm chí khi phải đương đầu với các công
việc kho khăn nhất. Tôi rất dễ chịu.

Câu trả lời mơ hồ, các điểm mạnh và điểm yếu không nhất quán với nhau.

Điểm mạnh của tôi chính là sự linh hoạt. Công ty cũ  của tôi đã trải qua
nhiều thay đổi về cấu trúc và chính sách quản lý, để phù hợp với hoàn cảnh
mới tôi đã tự điều chỉnh mình. Về phần yếu điểm, tôi thật sự yêu thích công
việc mình làm, do đó tôi thường bị quá tải về công việc. Tôi đang cố gắng
hoàn thiện mình , tìm kiếm cách làm việc thông minh hơn để tránh không
phải tốn nhiều thời gian như thế.

Câu trả lời đã nêu lên được ví dụ cụ thể về các điểm mạnh. Các yếu điểm
đã được trình bày một cách khôn khéo bằng những lời lẽ tích cực. 

4. Khi nào bạn cảm thấy làm việc có động cơ nhất

5

4

3

2

1

Khi mới bước chân vào công việc bán hàng, tôi đã trải qua một chương
trình huấn luyện đầy căng go. Tôi là người biết tự định hướng và tạo động
lực làm việc cho bản thân. Tôi đã hoàn thành mọi công việc đúng hạn và
tuân thủ kỷ luật. Áp lực công việc không hề ngăn cản được tôi.

Câu trả lời này thể hiện sự nhiệt tình và hăng hái của ứng viên.

Khi nhận một dự án, tôi muốn biết tất cả các chi tiết liên quan đến nó. Tôi
thích đưa ra các mốc hoàn thành công việc và làm việc theo chúng. Tôi cố
gắng tập trung vào kế hoạch ban đầu cũng như làm mọi thứ hoàn hảo ngay
từ lần đầu tiên.

Câu trả lời này xác định việc thực hiện mệnh lệnh, không phải khả năng
làm việc linh hoạt. Do tính chất của công việc đòi hỏi sự linh hoạt và khả
năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường, nên câu trả lời này không
phù hợp.  

Khi làm việc với mọi người và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề. Tôi có cảm
giác như  mình đang giúp đỡ các khách hàng. Điểm mạnh của tôi là giao
tiếp và giải quyết vấn đề. Tôi đã nhận được lời khen từ khách hàng. Tôi có
khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng. Đây là lúc tôi
cảm thấy hài lòng và làm việc hăng hái nhất

Đây là câu trả lời mơ hồ vì không nêu ra được ví dụ cụ thể liên quan đến
các khách hàng và công việc bán hàng.  

5. Hãy nêu lên một chiến lược mà các anh/ chị đã sử dụng thành công,
góp phần tăng doanh thu của công ty

5

4

3

2

1

Chúng tôi lập các kế hoạch marketing cho từng quý cũng như  đề ra các
mục tiêu. Tôi lấy nó làm nền tảng cho các hoạt động và cố gắng thực hiện
doanh số dự kiến. Khi mọi việc không suông sẻ, tôi nhìn lại kế hoạch này
và động viên bản thân.

Kế hoạch marketing là quan trọng tuy nhiên câu trả lời này nhấn mạnh đến

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ BÁN HÀNG

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

những nỗ lực của bạn để hoàn thành công việc.

Tôi phải tung ra thị trường một dòng sản phẩm mới, nhiệm vụ này làm tôi
nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng
đồng ý cho tôi giới thiệu vào sản phẩm sẽ được tham gia vào chương trình
khuyến mãi với giải thưởng là một chuyến du lịch Hawaii dành cho 2 người.
Đối với những khách hàng mua sản phẩm của công ty sẽ được rút thăm
may mắn và giảm giá. Tôi gửi thư thông báo đến tất cả các khách hàng và
kết quả thật bất ngờ. Tôi đã được lên chức trưởng phòng

Ứng viên đã rất khéo léo đưa ra thành công mà mình đã đạt được ở vị trí
tương tự.

Kế hoạch của tôi bao gồm việc mời chào các khách hàng cũ cũng như tìm
kiếm   các   khách   hàng   mới.   Tôi   đặt   ra   các   mục   tiêu   hàng   ngày/hàng
tuần/hàng tháng. Tôi làm mọi điều để duy trì doanh thu của công ty. Tôi tin
rằng sự kiên nhẫn và theo sát khách hàng là bí quyết của một nhân viên
kinh doanh.

Câu trả lời nhấn mạnh đến các nguyên tắc làm việc với khách hàng hơn là
các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược.

6. Vì sao anh/ chị rời bỏ công việc trước đây?

5

4

3

2

1

Công ty tôi hiện công tác đang tái cấu trúc lại hệ thống, 50 nhân viên trong
đó có tôi phải ra đi. Tôi có thể nhìn thấy một tương lai không  được đảm
bảo, mọi thứ đang đi xuống, họ đang cắt giảm các quyền lợi của nhân viên.

Nghỉ việc không phải là vấn đề, chuyện tái cấu trúc là vấn đề rất phổ biến ở
các công ty. Vần đề là thái độ của người trả lời. Nói những điều không hay
phàn nàn về công ty cũ là điều không nên.

Tôi phát hiện công việc mình đang làm ngày một tẻ nhạt. Mọi việc cứ lập lại
ngày qua ngày. Tôi muốn tìm một công việc đầy thử thách. Tôi đang tìm
kiếm sự hài lòng trong công việc và làm cân bằng cuộc sống của mình.

Câu trả lời này không được tích cực lắm.  UV  không nhận thấy công việc
đang làm thú vị, điều này phản ánh khả năng tiến bộ của UV so với yêu cầu
hiện tại. Nó tập trung vào cách nhìn nhận của UV về một công việc hoàn
hảo, ý muốn được phát triển, được thử thách, được thõa mãn và cân bằng
trong cuộc sống.

Tôi đã vạch ra cho bản thân các mục tiêu,tuy nhiên, thật không may công ty
tôi hiện đang làm việc không thể rộng mở cho tôi các cơ  hội đó. Giờ tôi
bỗng nhận thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho một công việc và mình
không thể tiến bộ được. Tôi mong muốn có được cơ hội mới để có thể tràu
dồi bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa.

Câu trả lời này xác định các mục tiêu và kế hoạch của bạn.Đôi khi có
những điều xảy đến mà chúng ta không thể kiểm soát được tuy nhiên việc
UV lập kế hoạch trong tương lai chứng tỏ UV là người mạnh mẽ.

 

7. Anh/ chị mong muốn mức lương bao nhiêu ?

5

4

3

2

1

Mức lương tôi được trả cho công việc cuối cùng của mình là 3.000. 000 Tôi
mong muốn được tăng lương, vì thế tôi hy vọng sẽ được trả lương cao hơn
20 đến 30%.

UV đã tự nêu ra phạm vi lương khi đưa ra con số cụ thể. UV cần tìm hiểu
về mức lương trước khi đề nghị với nhà tuyển dụng.  

Tôi cần biết các thông tin về công việc tôi sẽ đảm nhận trước khi bàn đến
vấn đề lương. Tôi xin phép được thảo luận về vấn đề này sau. Ông/ Bà có
thể nói cho tôi biết công ty có thể trả lương bao nhiêu cho vị trí này?
Tôi chắc chắn công ty sẽ đưa ra mức lương phù hợp với khả năng của tôi.
Lương bổng không thể là điều quan trọng nhất với tôi. Tôi đang tìm kiếm
các cơ hội.

Câu trả lời không mang tính chủ động.

8.  Khi nào anh/chị cảm thấy hài lòng với công việc nhất?

5

4

3

2

1

Tôi hài lòng với tất cả các công việc khi bắt đấu, tuy nhiên khi đã thành

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1497
8 tài liệu
0
4073
8 tài liệu
0
4874
10 tài liệu
0
6286
2 tài liệu
0
1052
6 tài liệu
0
2625
2 tài liệu
0
1087
1 tài liệu
0
721

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1497
23/09/2018
8 tài liệu
0
4073
23/09/2018
8 tài liệu
0
4874
23/09/2018
10 tài liệu
0
6286
23/09/2018
2 tài liệu
0
1052
23/09/2018
6 tài liệu
0
2625
23/09/2018
2 tài liệu
0
1087
23/09/2018
1 tài liệu
0
721