Tài liệu

4.3 PV vi tri quan ly ban hang

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 1

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Họ và tên ứng viên:………………………

STT

CÂU HỎI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM

1 A/C hãy giới thiệu về bản thân trong vòng 3 phút

2

3

4

5

 - Cho điểm ƯV trình bày tự tin, mạch lạc các nội dung: Kinh nghiệm, trình độ, 
thành tích/ nhận xét, mong muốn làm việc
 - Trừ điểm các lỗi không tự tin, quá dài, không có trọng tâm, không rõ ý, 
không quản lý được thời gian

Điểm mạnh và điểm yếu của A/C là gì? Điều đó ảnh 
hưởng gì đến công việc quản lý bán hàng?

 - Cho điểm ƯV trình bày được các điểm mạnh liên quan đến nghiệp vụ quản 
lý bán hàng: trung thực, cẩn thận chăm chỉ, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng 
tốt các mối quan hệ, 
 - Cho điểm ƯV trình bày thẳng thắn điểm yếu và có hướng khắc phục để hoàn 
thành tốt công việc
- Trừ điểm ƯV trình bày vòng vo, không thành thật, không nêu được điểm 
mạnh cần thiết của quản lý bán hàng hoặc không có hướng khắc phục điểm yếu

Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất, vấn đề nào khó 
khăn nhất trong công việc của vị trí bạn dự tuyển?

 - Cho điểm ƯV nêu được điểm quan trọng nhất trong công việc quản lý bán 
hàng: Xây dựng mối quan hệ với các đại lý phân phối, kiểm soát số lượng hàng 
phân phối
 - Cho điểm ƯV nêu được khó khăn trong công việc quản lý bán hàng: Sự phản 
ứng của chủ đại lý, đối thủ cạnh tranh, thường xuyên công tác xa....
 - Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về công việc và những khó khăn gặp phải 
trong công việc

Hãy kể một tình huống nhớ nhất mà A/C gặp phải khi 
làm việc? A/C sẽ làm thế nào để tổ chức công việc hiệu 
quả

 - Cho điểm ƯV kể rõ tình huống và những biện pháp giải quyết thỏa đáng tình 
huống đó, nêu được cảm nhận và bài học kinh nghiệm
 - Trừ điểm ƯV không kể được tình huống hoặc không có giải pháp (trong 
hoặc sau tình huống)

Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để sau đó 
rất thành công, anh chọn nghề gì? Mục tiêu cao nhất của 
A/C trong công việc là gì?

 - Cho điểm ứng viên nêu rõ nghề nghiệp giống hoặc là mức độ cao hơn của 
quản lý bán hàng. Nêu rõ mục tiêu công việc theo từng giai đoạn
 - Trừ điểm ƯV nêu nghề nghiệp không liên quan đến công việc, mục tiêu 
không rõ ràng

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 2

6

7

8

9

10 A/C có hỏi thêm gì về công việc hoặc công ty không?

Tổng cộng

/100

Hãy nêu những quan điểm của A/C giao tiếp? Các biện 
pháp A/C sử dụng trong giao tiếp 

 - Cho điểm ƯV có quan điểm: Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, tình 
cảm giữa các cá thể bằng các phương tiện giao tiếp nhằm thực hiện mục đích 
của các cá thể. Quan trọng trong giao tiếp là làm đối tác hài lòng bằng cách 
lắng nghe thấu hiểu, đồng cảm và nâng cao giá trị của đối tác
- Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về giao tiếp hoặc không có biện pháp sử 
dụng

Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện một đồng nghiệp của bạn 
chểnh mảng trong công viêc? Anh ta đi làm muộn, ăn 
trưa quá giờ, rời công ty sớm hoặc trò chuyện huyên 
thuyên trên điện thoại trong khi lẽ ra anh ta phải giúp các 
đồng nghiệp khác trong việc hoàn thành công việc đúng 
thời hạn

 - Cho điểm ƯV có khả năng xử lý khéo léo: Nói chuyện riêng hoặc nhờ người 
thích hợp nói chuyện: đề cao khả năng của anh ta, kêu ca công việc bận rộn 
hoặc khó giải quyết, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh ta... Nếu không được 
thì nói khéo với cấp trên...
 - Trừ điểm ƯV trả lời lúng túng, gọi riêng và trách mắng anh ta, ngay lập tức 
báo cáo xử phạt, bỏ mặc anh ta...

Tình huống: Khi xác lập kênh phân phối sản phẩm tại các 
đại lý thường bị từ chối vì lý do có quá nhiều hàng tại chỗ 
họ và không có chỗ để trưng bày sản phẩm của công ty, 
A/C sẽ xử lý thế nào?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: trình bày rõ những ưu điểm, lợi ích khi 
đồng ý làm đại lý phân phối sản phẩm của công ty như: - Chất lượng sản phẩm 
tốt, k/h hài lòng , nhân viên bán hàng được đào tạo - có chứng chỉ, các chính 
sách xúc tiến bán hàng, khuyến mãi, - Không cần trưng bày - chỉ giới thiệu và 
bán... 
 - Trừ điểm ƯV không có giải pháp, vội vàng tìm đại lý khác

Tình huống: Tại một đại lý phân phối sản phẩm của công 
ty, trong một tháng không bán được sản phẩm nào của 
công ty, A/C sẽ xử lý như thế nào?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: Tìm hiểu nguyên nhân, từ sản phẩm, từ 
khách hàng, từ đại lý, từ đối thủ cạnh tranh, từ chính sách…, báo cáo với cấp 
trên và phụ trách Marketing, đề xuất phương án giải quyết....
 - Trừ điểm ƯV không tìm rõ nguyên nhân, không có giải pháp hoặc vội vã cắt 
hợp đồng đại lý và tìm đại lý khác ngay...

 - Chi điểm ƯV có thái độ quan tâm đến công việc: Hỏi về thời gian bắt đầu, 
lương, chế độ, quan hệ công việc…
 - Trừ điểm ƯV có thái độ bàn quan với công việc, công ty…

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 3

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Vị trí: Quản lý bán hàng
Ngày:……………………………………….….
Thời gian bắt đầu………kết thúc……………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỎNG VẤN

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4885
10 tài liệu
0
6306
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2641
2 tài liệu
0
1094
1 tài liệu
0
723

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4885
23/09/2018
10 tài liệu
0
6306
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2641
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094
23/09/2018
1 tài liệu
0
723