Tài liệu

4.1 PV hoi dong vi tri quan ly ban hang

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH

PHỎNG VẤN HỘI ĐỒNG

Ví trí tuyển dụng: Quản lý bán hàng
Hội đồng số:…... Ngày…….tháng……năm 20….

Cán bộ 

phỏng

vấn

Nhiệm vụ

Ghi chú

1. Số 1

2. Số 2

3. Số 3

Dẫn dắt chính và trực tiếp hỏi các câu 1, 4, 7, 10
Chấm điểm và hỏi các câu mở rộng
Hỏi chính các câu 2, 5, 8
Chấm điểm và hỏi các câu mở rộng
Hỏi chính các câu 3, 6, 9
Chấm điểm và hỏi các câu mở rộng

Đội trưởng

Phần

CBP

V

Nội dung

Thời 
gian

Ghi chú

Chào
hỏi

Số 1

Xin chào A/C……. Xin mời ngồi. Rất cám ơn A/C đã nộp 
đơn xin việc vào tổ chức chúng tôi. Tôi tên là…….và đây 
là…………. Chúng tôi chào đón anh tham gia buổi phỏng 
vấn hôm nay

1ph

Số 2

Chào A/C

Số 3

Chào A/C

Giới 
thiệu 
về 
công 
ty

Số 2

A/C tìm đến đây có vất vả không?

1ph

Tạo không khí
Có thể hỏi câu 
khác tùy vào 
hoàn cảnh

Số 3

A/C cảm thấy thế nào khi đến đây?

Tạo không khí

Số 1

Tôi sẽ giới thiệu đôi nét về công ty: Công ty Thiện Tâm 
chúng tôi được thành lập……. mới mục đích…………………
tầm nhìn……………….. giá trị cốt lõi…………… và sản 
phẩm chính hiện nay của chúng tôi gồm

1 ph

Câu 
hỏi 1

Số 1

A/C biết về chúng tôi rồi vậy đến lượt A/C giới thiệu về mình
trong 3 phút 

3 p

Số 3

Hỏi mở rộng liên quan đến bản thân ƯV

Số 2

Hỏi mở rộng liên quan đến bản thân ƯV
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ, 
quá 3 ph thì cắt

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 
hỏi 2

Số 2

Cảm ơn bạn. Vậy điểm mạnh, điểm yếu của A/C là gì? Điều
đó ảnh hưởng gì đến công việc quản lý bán hàng?

3 ph

Số 1

Hỏi mở rộng liên quan điểm mạnh, điểm yếu

Số 3

Hỏi mở rộng liên quan điểm mạnh, điểm yếu
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ, 
quá 3ph thì cắt

Câu 
số 3 

Số 3

Rất thú vị. Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất, vấn đề 
nào khó khăn nhất trong công việc của vị trí bạn dự tuyển?

3ph

Số 2

Hỏi mở rộng quay sang số 2: A/C có hỏi gì thêm không?

Số 1

Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Câu 
số 4 

Số 1

Rất hay. Vậy bây giờ A/C hãy kể một tình huống nhớ nhất 
mà A/C gặp phải khi làm việc? A/C sẽ làm thế nào để tổ 
chức công việc hiệu quả

3ph

Số 3

Hỏi mở rộng

Số 2

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Câu 
số 5 

Số 2

Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để sau đó 
rất thành công, anh chọn nghề gì? Mục tiêu cao nhất của 
A/C trong công việc là gì?

3ph

Số 1

Hỏi mở rộng

Số 3

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Câu 
số 6 

Số 3

A/C biết là nghề bán hàng liên quan rất nhiều đến giao tiếp, 
vậy A/C hãy nêu những quan điểm của A/C giao tiếp? Các 
biện pháp A/C sử dụng trong giao tiếp?

3ph

Số 2

Hỏi mở rộng

Số 1

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Câu 
số 7

Số 1

Chúng tôi có tình huống sau: Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện 
một đồng nghiệp của bạn chểnh mảng trong công viêc? Anh
ta đi làm muộn, ăn trưa quá giờ, rời công ty sớm hoặc trò 
chuyện huyên thuyên trên điện thoại trong khi lẽ ra anh ta 
phải giúp các đồng nghiệp khác trong việc hoàn thành công 
việc đúng thời hạn

3ph

Số 3

Hỏi mở rộng

Số 2

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Câu 
số 8

Số 2

Chúng tôi có tình huống nữa: Khi xác lập kênh phân phối 
sản phẩm tại các đại lý thường bị từ chối vì lý do có quá 
nhiều hàng tại chỗ họ và không có chỗ để trưng bày sản 
phẩm của công ty, A/C sẽ xử lý thế nào?

3ph

Số 1

Hỗ trợ giải thích câu hỏi nếu ƯV chưa hiểu
Hỏi mở rộng

Số 3

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 
số 9

Số 3

Còn một tình huống cuối cùng mà có thể A/C sẽ gặp phải 
khi làm việc: Tại một đại lý phân phối sản phẩm của công ty,
trong một tháng không bán được sản phẩm nào của công 
ty, A/C sẽ xử lý như thế nào?

3ph

Số 2

Hỏi mở rộng

Nhìn đồng hồ quá
3ph thì cắt

Số 1

 Hỏi mở rộng
Chuẩn bị câu hỏi tiếp theo

Câu 
số 10

Số 1

Cám ơn A/C, chúng tôi đã hỏi xong,  vậy A/C có hỏi thêm gì 
về công việc hoặc công ty không?

Số 2

Phối hợp cùng Số 1 và Số 3 để trả lời ƯV

Số 3

 Phối hợp cùng Số 1 và Số 2 để trả lời ƯV

Kết 
thúc

Số 1

Rất cám ơn A/C về buổi trao đổi thú vị hôm nay, hi vọng sẽ 
được cộng tác với A/C trong công việc

Số 2

Nếu tình hình khả quan, chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo 
với A/C vào………………

Số 3

Chào A/C và chúc mọi điều tốt lành

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1497
8 tài liệu
0
4073
8 tài liệu
0
4874
10 tài liệu
0
6286
2 tài liệu
0
1052
6 tài liệu
0
2625
2 tài liệu
0
1087
1 tài liệu
0
721

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1497
23/09/2018
8 tài liệu
0
4073
23/09/2018
8 tài liệu
0
4874
23/09/2018
10 tài liệu
0
6286
23/09/2018
2 tài liệu
0
1052
23/09/2018
6 tài liệu
0
2625
23/09/2018
2 tài liệu
0
1087
23/09/2018
1 tài liệu
0
721