Tài liệu

4 Test IQ 4

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI SỐ 2

(Thời gian 15 phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………………
Vị trí dự tuyển: ………………………………………, ngày: ……/……/200……

1.

Gạch dưới từ được tách ra.

Lake 

Océan

River

Fluvial

Stream   

(hồ)

(biển)

(sông)

(đầm)

(suối)

2.

Con gì cần tách riêng ra:
Dolphin

Shark

Tuna

Anabas

Wolf

(cá heo)

(cá mập)

(cá ngừ)

(cá rô)

(sói)

3.

Bổ sung từ còn thiếu ở hàng thứ hai:
magazine

review

inspection

(tạp chí)

(tạp chí định kỳ)

(thanh tra)

experiment

(……………………………)

essay

(thí nghiệm)

surveyor (ki

ểm sát)

(thử nghiệm)

 

4.

Tìm con số còn thiếu

1

6

5

7

8

1

4

7

3

5.

Bổ sung các số còn thiếu

6.

Tìm một từ trong ngoặc hợp với các từ ngoài ngoặc tạo thành hai từ khác (đồng
nghĩa với short-ngắn)

B (…

riefn

……) ess  

briefness

7.

Hình nào trong 6 hình dưới bổ sung cho loạt hình trên   

(6)

1
7
1
4

1
6
1
3

1
6
1
5

1
9
1
2

?

?

?

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

1

2

3

4

5

6

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

8.

Tìm con số còn thiếu    

(32 = 8 * 4)

9.

Tìm từ hợp với mỗi chữ dưới đây tạo thành 1 từ khác (tiếng Anh):

C

TR

F

(…………………………)

LI

M

10.

Từ nào (viết đảo lộn) không phải là nhãn hiệu xe hơi
NATUREL

CROTIEN

ATRM

POUGETE DECREMES

11.

Dùng những chữ ngoài ngoặc (hàng thứ hai) bổ sung cho chữ thiếu ở trong 
ngoặc:
ET(JUPITE)PU
CN(F…A…E)NI

12.

Tìm những chữ còn thiếu:     (

I)

H

M

C

J

N

F

L

O

-

?

1

2

2

4

8

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
681
0 trang
0
1414
0 trang
0
1168
0 trang
0
776
0 trang
0
659
0 trang
0
533
0 trang
0
1015
0 trang
0
773

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6376

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6376